โพสเมื่อ 07/07/2016 เวลา 4:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 31355

รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9

 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ และเปิดให้ ทักท้วงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ภายใน วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ผู้สมัคร รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบสถานะการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2559 และเปิดให้ผู้สมัคร ทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ภายใน วันที่ 8-9 กันยายน 2559 คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

           – รับสมัคร : วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2559

           – ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 7 กันยายน 2559

           – ทักท้วงสถานะการสมัคร : วันที่ 8-9 กันยายน 2559

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 26 ตุลาคม 2559

           – ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

           – พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2559

           – การสอบวิชาเฉพาะ : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มกราคม 2560

           – สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 มกราคม 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 31 มกราคม 2560

           – การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

           – การเรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560

           – การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 25-28 เมษายน 2560

 

 

โครงการที่เปิดรับ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

          – จำนวนที่รับ : จำนวน 14 คณะ รวม 140 คน(ทุน)

          – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ)

          – จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คณะ(คณะครุศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์) รวม 7 คน(ทุน)

          – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

           – จำนวนที่รับ :  5 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

           – จำนวนที่รับ :  4 โครงการ จำนวน 379 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : 

             โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) : คะแนนสอบสัมภาษณ์

             โครงการโอลิมปิกวิชาการ : คะแนนผลการเรียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์

             โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.) : คะแนนผลการเรียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์

             โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน : คะแนนผลการเรียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

          – จำนวนที่รับ : 10 สาขาวิชา รวม 80 คน

          – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนนสอบสัมภาษณ์

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

          – จำนวนที่รับ : 10 สาขาวิชา รวม 5 คน

          – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT3 ครั้งที่ 1/2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ :  10 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

 

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ :  25 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

 

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ ด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 15 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ คลิกที่นี่

 

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 10 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

 

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 5 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

 

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 10 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

           – จำนวนที่รับ :  45 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 4 สาขาวิชา รวม 170 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 16 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 25 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

           – จำนวนที่รับ : 30 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

          – จำนวนที่รับ :  24 คน

          – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT1 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT2 ครั้งที่ 1/2560 + คะแนนสอบสัมภาษณ์

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

           – จำนวนที่รับ : 2 คณะ รวม 19 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT ครั้งที่ 1/2560 + คะแนน PAT5 ครั้งที่ 1/2560 (เฉพาะคณะครุศาสตร์) + คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

           – จำนวนที่รับ : 12 คณะ รวม 85 คน

           – องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – คะแนน GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ต้องเป็นคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เท่านั้น 

           – ผู้สมัครเลือกสมัคร รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 ได้เพียง 1 โครงการ จากทั้งหมด 20 โครงการ

             หากผู้สมัคร สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 มากกว่า 1 โครงการ จะยึดข้อมูลการสมัคร โครงการที่สมัครและชำระเงินหลังสุด

             เฉพาะ ผู้สมัคร รับตรง แบบพิเศษ โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ ด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล สามารถสมัคร รับตรง แบบพิเศษ โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะวิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทยหรือวิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก  หรือ รับตรง แบบพิเศษ โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ (เครื่องมือเอกดนตรีไทย หรือเครื่องมือเอกดนตรีสากล) ได้อีก 1 โครงการ

           – ผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 แล้ว ไม่สามารถสมัคร รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ) ได้อีก หมายความว่า ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560(ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ) ได้ ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560(ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ )

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่

           – Website : การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่ 

 

P'Dome