โพสเมื่อ 02/06/2016 เวลา 1:07 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 53329

ระบบดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ระบบดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เปิดให้ใช้งาน ระบบดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 แล้ว 

           ข้อสอบ O-NET ที่เปิดให้ดาวน์โหลด ประกอบด้วย 

           ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2548-2553 (ไม่มีเฉลย) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

           ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 (พร้อมเฉลย) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

           ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (พร้อมเฉลย) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

 

P'Dome