โพสเมื่อ 03/05/2017 เวลา 6:32 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1433

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

           คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

วิทยา ศรีราชา 3

 

สาขาและจำนวนที่รับ

วิทยา ศรีราชา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สำร็จการศึกษา  ม.6 ตามสายการเรียนที่กำหนด

วิทยา ศรีราชา 2

 

           – ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลคะแนนสอบวิชา GAT ร้อยละ 10

           – ผลคะแนนสอบวิชา PAT1 ร้อยละ 45

           – ผลคะแนนสอบวิชา PAT2 ร้อยละ 45 

             ใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

 

การสมัคร

           – ผู้สมัครเลือก สมัครได้ไม่เกิน 2 อันดับการเลือก (สาขาวิชา) โดยผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ ผู้สมัครต้องระบุสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ ในกรณีที่ต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา ผู้สมัครต้องระบุหมายเลข และลำดับที่ของสาขาที่ต้องสมัครสอบลงในใบสมัคร เมื่อผู้สมัครระบุลำดับที่ของหลักสูตรที่สมัครลงในใบสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้

           – ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่าสมัครเป็นแบบเหมาจ่าย 500 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

           – รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           – รายละเอียดเพิ่มเติม และ เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           – Website :  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่  

 

 

P'Dome