โพสเมื่อ 17/04/2017 เวลา 6:48 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1037

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

 

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          – รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 17 เมษายน 2560 – วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2560

          – การสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 มิถุนายน  2560

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน  2560

          – รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน  2560

 

สาขาที่เปิดรับ

          เลือกสมัครได้ 2 สาขา

          – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) จำนวน 40 คน

          – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) จำนวน 30 คน

          – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) จำนวน 30 คน

          – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          – สำเร็จการศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่า

          – ผู้สมัครต้องมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

          – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          – คะแนน GAT/PAT (คะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560)

             คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป คิดเป็นค่าน้ำหนัก 15% โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนน GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน

             คะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 25% โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

             คะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 25% โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

             คะแนน PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 25% โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

          – คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 10%

 

พี่โดมแนะน้อง

            – รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)  ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            – Website : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่นี่

 

P'Dome