โพสเมื่อ 12/04/2017 เวลา 1:29 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2193

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 

สาขาที่เปิดรับ

วิศวะ มจธ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            – GPAX 6 ภาคเรียน ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           เกณฑ์การเรียกสอบสัมภาษณ์ 

           – GPA คณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนัก 10 %

           – GPA วิทยาศาสตร์ คิดค่าน้ำหนัก 10 %

           – GPA ภาษาต่างประเทศ คิดค่าน้ำหนัก 10 %

           – GAT ความถนัดทั่วไป คิดค่าน้ำหนัก 20 %

           – PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ,PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ,PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิดค่าน้ำหนัก 50 % 

           เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

           – เกณฑ์การเรียกสอบสัมภาษณ์  คิดค่าน้ำหนัก 70 %

           – คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดค่าน้ำหนัก 30 %

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – การสมัครในขั้นต้น ผู้สมัครเพียงแค่ดำเนินการกรอกข้อมูลการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยยังไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร

          – ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน GAT/PAT ลงในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ จะดึงผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากระบบของ สทศ. โดยตรงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

          – เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

          – ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือก คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่

          – Website : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่    

 

P'Dome