โพสเมื่อ 02/10/2016 เวลา 3:42 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 887

ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่  1 – 31 ตุลาคม 2559

ค่าสมัคร :  700 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 22 -25 มกราคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดู รายละเอียดค่ายและเข้าสู่ระบบรับสมัคร ลิกที่นี่

            – Facebook : ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่ 

 

P'Dome