โพสเมื่อ 26/03/2018 เวลา 10:00 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 435

สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

 

สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

 

         ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 นั้น

 

          ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่ เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

 

          หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
         1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
         2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) คลิกที่นี่

 

P'Dome