โพสเมื่อ 01/02/2018 เวลา 1:59 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 605

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561

 

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561

 

           ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก
 

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561

 

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

             - นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 75 คน

             - นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 75 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เพศชาย สัญชาติไทย

             - ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

             - สายตาปกติ ไม่ตาบอดสี

             - สามารถว่ายน้ำได้ดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้

             นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

             - สำเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ เรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ตั้งแต่ ม.4 – ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

             -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25

             - อายุไม่เกิน 21 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป)

             นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

             - สำเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ เรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ตั้งแต่ ม.4 – ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

             -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25

             - อายุไม่เกิน 21 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป)

 

เกณฑ์การคัดเลือก
 

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - Website : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คลิกที่นี่  

 

P'Dome