โพสเมื่อ 01/02/2017 เวลา 9:54 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1232

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2560

 

           ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2560

 

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

             – นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 100 คน

             – นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 100 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             – เพศชาย สัญชาติไทย

             – ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

             – สายตาปกติ ไม่ตาบอดสี

             – สามารถว่ายน้ำได้ดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้

             นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

             – กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ เรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ตั้งแต่ ม.4 – ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

             -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25

             – อายุไม่เกิน 21 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป)

             นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

             – กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ เรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ตั้งแต่ ม.4 – ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

             -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25

             – อายุไม่เกิน 21 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           – Website : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คลิกที่นี่  

 

 

P'Dome