โพสเมื่อ 03/12/2016 เวลา 6:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10893

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-2

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ 

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-3

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

            - กำลังศึกษา ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - GPAX 5 ภาคเรียน ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - GPA คณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนัก 10 %

           - GPA วิทยาศาสตร์ คิดค่าน้ำหนัก 10 %

           - GPA ภาษาต่างประเทศ คิดค่าน้ำหนัก 10 %

           - GAT ความถนัดทั่วไป คิดค่าน้ำหนัก 20 %

           - PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ,PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ,PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิดค่าน้ำหนัก 50 % 

 

พี่โดมแนะน้อง

          - การสมัครในขั้นต้น ผู้สมัครเพียงแค่ดำเนินการกรอกข้อมูลการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยยังไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร

          - ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน GAT/PAT ลงในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ จะดึงผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากระบบของ สทศ. โดยตรงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

          - เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

          - ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือก คลิกที่นี่

          - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่

          - Website : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 คลิกที่นี่    

 

………………………………………………………………………………

 

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-gat

 

             เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

 %e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-gat-6

 

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ 

          - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-gat-1

 

          - คณะวิทยาศาสตร์

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-gat-2

 

          - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-gat-3

 

          - สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-gat-4

 

          - โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-gat-5

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

          - กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 

          - GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 ยกเว้น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะวิทยาศาสตร์

          - กำลังศึกษา ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          - GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 ยกเว้น สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

          - กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 

          - ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

          สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

          - กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 

          - กำลังศึกษา ปวช.  หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช.

          - ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

          โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

          - กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 

          - กำลังศึกษา ปวช.  หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช.

          - GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          - GPAX /GPA 5 ภาคเรียน

          - ผลคะแนน GAT/PAT 

          - การสอบข้อเขียน (บางสาขาวิชา)

 

พี่โดมแนะน้อง

          - การสมัครในขั้นต้น ผู้สมัครเพียงแค่ดำเนินการกรอกข้อมูลการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยยังไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร

          - ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน GAT/PAT ลงในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ จะดึงผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากระบบของ สทศ. โดยตรงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

          - เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

          - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

          - ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือก คลิกที่นี่

          - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่

          - Website : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่    

 

P'Dome