โพสเมื่อ 30/05/2017 เวลา 11:37 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4561

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

          มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

คณะที่เปิดรับสมัคร

          – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          – คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

          – คณะวิทยาศาสตร์

          – คณะโลจิสติกส์

          – คณะวิศวกรรมศาสตร์

          – คณะศึกษาศาสตร์

          – วิทยาลัยนานาชาติ

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          – สำเร็จการศึกษา ม.6

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน คิดเป็นค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10-20

          – คะแนนสอบ O-NET  คิดเป็นค่าน้ำหนัก ร้อยละ 80-90

          – คะแนนสอบ PAT (เฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ PAT3 ) โดยใช้ผลคะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560  คิดเป็นค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20 

 

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

การสมัครและค่าสมัคร

          – ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 อันดับ/สาขาวิชา เท่านั้น

          – ค่าสมัคร 500 บาท

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   

          – Website : หน่วยรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่  

 

 

P'Dome