โพสเมื่อ 21/04/2017 เวลา 4:12 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 5773

โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            ปฏิทินการรับสมัคร

มจพ สมทบ 1

 

            ปฏิทินการสอบคัดเลือก

มจพ สมทบ 2

 

 

คณะที่เปิดที่รับ

           จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

มจพ สมทบ 5

มจพ สมทบ 6

           จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

มจพ สมทบ 7

           จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

มจพ สมทบ 8

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           โดยใช้ ผลคะแนนสอบ ONET และ ผลคะแนนสอบ  GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ)ดังนี้

           – ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558

           – ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 เดือนมีนาคม 2559

           – ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

           – ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 เดือนมีนาคม 2560

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยึดผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในการประมวลผลการคัดเลือก โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาในการคัดเลือก

 

การสมัคร

           – น้องๆสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 4 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อนก็ได้

             กรณีที่ ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทำได้ในช่วงเวลาของกำหนดการรับสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้ว ยกเลิกการสมัครเดิม จากนั้น ทำการสมัครใหม่ อีกครั้ง

           – ค่าสมัครสอบ เริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

              ทั้งนี้ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยนำในแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกำหนดวันที่ชำระเงินด้วย

            หากเลยกำหนดวันจะไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ ในกรณีที่ เลยกำหนดวันชำระเงินค่าสมัครสอบ แต่ ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้ว ยกเลิกการสมัครเดิม จากนั้น ทำการสมัครใหม่ อีกครั้ง

 

ประเภทโครงการต่างๆ

                ส่วนที่เหมือนกัน คือ มีมาตรฐานการศึกษา การวัดผลการศึกษาที่เหมือนกัน ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เรียนในเวลาราชการคือ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น.

มจพ สมทบ 4

 

                ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

มจพ สมทบ 3

 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           –  โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           –  ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           –  เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   

           –  Website : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกที่นี่ 

 

 

P'Dome