โพสเมื่อ 03/08/2016 เวลา 5:15 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 83313

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

คะแนน จุฬา 1

 

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่

คะแนน จุฬา 1

คะแนน จุฬา 2

คะแนน จุฬา 3

 

 

…………………………………………………………

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 แล้ว

 

ประกาศผลขั้นสุดท้าย จุฬา แบบปกติ

 

             - คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             - คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             - คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             - คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             - คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             - คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             - คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             - คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี

 

…………………………………………………………

 

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

            เข้าระบบตรวจสอบผลแบบรายบุคคล คลิกที่นี่ (ประกาศผลแล้ว)

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 

            ประกาศผลแบบชุดรวม คลิกที่นี่ (ประกาศผลแล้ว)

 

ประกาศผล จุฬา

 
           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะวิทยาศาสตร์์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

             - คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี หรือ คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

 

 

…………………………………………………………

 

การตรวจสอบคะแนน

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

            Q : รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ต้องส่งคะแนน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ หรือไม่?

          A : ผู้สมัครไม่ต้องส่งผลคะแนน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ ในขั้นตอนการสมัคร ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดึงผลคะแนนจาก สทศ. เอง และให้ผู้สมัครเข้าตรวจสอบคะแนนได้ในระบบ วันที่ 21-22 มีนาคม 2560 คลิกที่นี่ 

 

ตรวจสอบคะแนน

…………………………………………………………

 

การตรวจสอบสถานะการสมัครและการทักท้วงสถานะการสมัคร

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 

            ผู้สมัครสามารถตรวจสถานะการสมัครได้ วันที่ 2-16 มีนาคม 2560 และทักท้วงสถานะการสมัครได้ วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 คลิกที่นี่ 

            หากสถานะการสมัครจะขึ้นว่า “สถานะการสมัครสมบูรณ์” ถือว่าการสมัครสำเร็จ

            Q : รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เมื่อใด

          A : หลังจากการชำระเงิน 1- 2 “วันทำการ” (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ ) หากสถานะการสมัครจะขึ้นว่า “สถานะการสมัครสมบูรณ์” ถือว่าการสมัครสำเร็จ

 

…………………………………………………………

 

 

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่าน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้  

 

กำหนดการคัดเลือก

           - รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560

           - ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2560

           - ทักท้วงสถานะการสมัคร : วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2560

           - การสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 3 เมษายน 2560

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 เมษายน 2560

           - การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 25-28 เมษายน 2560

 

โครงการที่เปิดรับ

           เปิดรับ 9 โครงการ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ

            1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

         - จำนวนที่รับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 825 คน ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 105  คน  ,คณะรัฐศาสตร์  90 คน ,คณะอักษรศาสตร์ 310 คน

         - เลือกสมัครได้ 4 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            2.คณะนิติศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 200 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            3.คณะนิเทศศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 90 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            4.คณะเศรษฐศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 110 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            5.คณะวิทยาศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 17 สาขา รวม 487 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            6.คณะสัตวแพทยศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 50 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         - จำนวนที่รับ 3 หลักสูตร รวม 590 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            8.คณะครุศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 7 สาขา รวม 291 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            9.คณะสหเวชศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 1 สาขา รวม 15 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

         - กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         - กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะรัฐศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะอักษรศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

         - กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะนิติศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

         - กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะนิเทศศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะเศรษฐศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะวิทยาศาสตร์

          - กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         - ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

CcbUCQ0UcAA3l5P

 

          คณะสัตวแพทยศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 

         - กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         - กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         - กำลังศึกษา ม.6

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะครุศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         - กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

         - กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

          คณะสหเวชศาสตร์

         - กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT3

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         - คะแนน PAT4 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์)

          คณะรัฐศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7

          คณะอักษรศาสตร์

         - สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตรสารสนเทศ คะแนน PAT1 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

         - สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

          คณะนิติศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)  

            คณะนิเทศศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7

            คณะเศรษฐศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาสังคมศึกษา)

          คณะวิทยาศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์ 1  วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2 +  คะแนน 9 วิชาสามัญ ( วิชาชีววิทยา)

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1

         - หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2

          คณะครุศาสตร์

         - คะแนน GAT/PAT + คะแนน 9 วิชาสามัญ (ใช้บางวิชา ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกสมัคร)

          คณะสหเวชศาสตร์

         - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2   

 

หมายเหตุ

         - คะแนน GAT/PAT ที่สามารถใช้ได้ คือ คะแนน GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) เท่านั้น

         - คะแนน 9 วิชาสามัญ ที่สามารถใช้ได้ คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559) เท่านั้น

 

 

โปรแกรมคำนวณคะแนน

 

คะแนน แบบปกติ จุฬา

 

             - เข้าสู่ โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

            - โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 มี ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัคร และ ข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในปีก่อนๆของแต่ละคณะ/สาขา

             - โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 สามารถกรองคุณสมบัติผู้สมัคร เช่น วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) รวมถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด หากผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหรือเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ระบบคำนวณจะแสดงผลให้ทราบ

 

คะแนน แบบปกติ จุฬา 2

 

 

พี่โดมแนะน้อง

         - ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ) แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้ ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ) 

         - Website : รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome