โพสเมื่อ 21/11/2016 เวลา 7:45 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2854

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

 โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

กำหนดการคัดเลือก  

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

 

คณะ/สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            - กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้สมัคร

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

            - เป็นนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

            - มีผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

            คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

            - เป็นนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

            - มีผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

            คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา

            - เป็นนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ นักเรียนในสายศิลป์-คณิตศาสตร์ มี GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

            - มีผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

            คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

            - เป็นนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - มีผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

            - ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชายและต้องเข้าทดสอบพละศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้

 

เกณฑ์การคัดเลือก

               คณะวิทยาการจัดการ

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

                คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

                คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

                คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - Website : โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

   

P'Dome