โพสเมื่อ 18/07/2014 เวลา 12:04 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8050

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หมอฟัน มช 18

 

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครถึง 19 กันยายน 2557 

วันจัดโครงการ : 17-19 ตุลาคม 2557 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่

           - Website : ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

 

P'Dome