โพสเมื่อ 10/09/2016 เวลา 6:48 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3603

ทันตแพทยสภา ไม่รับรองหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2559

 

ทันตแพทยสภา ไม่รับรองหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2559

 

            สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ  รายงาน ทันตแพทยสภา ไม่รับรองหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2559 เหตุไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรที่ทันตแพทยสภากำหนด ทั้งสัดส่วนอาจาย์และนักศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ เตือนนักศึกษาและผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียน จบแล้วไม่มีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ หมดสิทธิเป็นหมอฟัน เผยก่อนหน้านี้เคยผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว หลังปรับปรุงจนได้ตามเกณฑ์ แต่ขยายรับนักศึกษาเพิ่มจนเกิดปัญหา พร้อมระบุทันตแพทยสภามีหน้าที่คุ้มครองประชาชนรับบริการทันตกรรม ผู้ให้บริการต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน  

           ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมทันตแพทยสภาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยยังคงยืนยันมติไม่รับรองหลักสูตรการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งเดิมทันตแพทยสภาได้เคยรับรองหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเงื่อนไขคือทางมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรที่ทันตแพทยสภากำหนด เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ที่เรียนจบมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้เวลาดำเนินการ 1 ปี ซึ่งได้ครบไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะต้องส่งรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรมาให้ทันตแพทยสภาพิจารณา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ปรากฎว่ากลับไม่มีการส่งเอกสารมา โดยได้จัดส่งมาให้ทันตแพทยสภาพิจารณาในเดือนธันวาคม 2558   

          ทั้งนี้หลังทันตแพทยสภาได้รับเอกสารเพื่อให้พิจารณาหลักสูตรคณะทันตแพทยสภาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแล้ว ได้ดำเนินการตามขึ้นตอนในการตรวจและประเมิน ซึ่งพบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นนั้น ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภากำหนด ขณะที่สัดส่วนของอาจารย์คณะทันตแพทย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนก็ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยสัดส่วนมาตรฐานการเรียนคลินิกอยู่ที่ 1 ต่อ 4 นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ อีก ดังนั้นทันตแพทยสภาจึงไม่รับรองหลักสูตรการเรียนการสอนคณะทันตแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดทำขึ้นนี้

            ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ผลที่ตามมาจากมติในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่จะเข้าเรียนคณะทันตแพทยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในปี 2559 นี้ เมื่อเรียนจบแล้วจะไม่มีสิทธิในการสอบใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทัตนแพทย์ เนื่องจากเป็นการเรียนหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรับรอง ซึ่งเท่ากับว่านักศึกษาที่เข้าเรียนจะไม่สามารถเป็นทันตแพทยได้ ดังนั้นจึงขอเตือนไปยังนักศึกษาและผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนหลักสูตรนี้

            อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือเป็นจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยซึ่งหากยังคงเปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์ในหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานของทันตแพทยสภา เมื่อนักศึกษาเหล่านี้เรียนจบแล้ว แต่ไม่สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ มหาวิทยาลัยคงต้องรับผิดชอบ   

            ต่อข้อซักถามว่า เมื่อทันตแพทยสภาไม่รับรองหลักสูตรการสอน ทำไมมหาวิทยาลัยจึงยังคงเปิดสอนได้ ? ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า เนื่องจากเป็นการถือกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนจะยึดตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยดำเนินการตามเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับนี้ ที่มีเนื้อหากว้าง ครอบคลุมทุกหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ในส่วนของวิชาชีพเฉพาะที่มีผลกระทบ อย่างกรณีของทันตแพทย์จำเป็นต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานจำเพาะ ซึ่งทันตแพทยสภามีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนที่มารับบริการทันตกรรม ผู้ให้บริการจึงต้องมีคุณภาพผ่านการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน  

            ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้เคยมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านการรับรองหรือไม่? ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทันตแพทยสภาไม่รับรองหลักสูตรการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์มาตั้งแต่ปี 2552 แล้ว แต่เพิ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาในปี 2557 โดยในกรณีของนักศึกทันตแพทย์ที่เข้าเรียนก่อนหน้านี้ ทันตแพทยสภาได้รับรองย้อนหลังให้เนื่องจากเห็นใจนักศึกษาทันตแพทย์ที่เรียนในชั้นปีสูงแล้ว โดยให้มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นปรับปรุงมีความพร้อมระดับหนึ่งซึ่งทันตแพทยสภาให้การรับรองแล้ว โดยในช่วงแรกนักศึกษาที่เข้าเรียนมีจำนวนไม่มาก เพียงรุ่นละ 20-30 คนเท่านั้น แต่หลังจากที่ทันตแพทยสภารับรองหลักสูตรปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีการขยายรับนักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น ถึงรุ่นละ 120 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับทรัพยากรการสอนรวมทั้งอาจารย์ ดังนั้นที่ผ่านมาทันตแพทยสภาจึงจำกัดให้รับได้เพียงปีละ 80 คนเท่านั้น    

           “ขณะนี้จำนวนนักศึกษาที่ต้องการเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์มีจำนวนมาก แต่ที่เปิดรับได้ในปัจจุบันอยู่ที่จำนวน 800 คนต่อปี และมีแนวโน้มจะขยายเพิ่มเป็น 1,000 คนต่อปี ซึ่งที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจและเปิดหลักสูตรการสอนคณะทันตแพทย์ศาสตร์นี้ โดยล่าสุดทันตแพทยสภาได้อนุมัติหลักสูตรคณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว แต่ในส่วนของสถาบันการศึกษาเอกชนมีเพียง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับการรับรองหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่มีปัญหาที่ทันตแพทยสภาไม่ให้การรับรองหลักสูตรในขณะนี้” ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าว

 

พี่โดมแนะน้อง

             - ก่อนหน้านี้ สัตวแพทยสภา ก็เคยออก ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 24/2559 เรื่อง การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ. 2544 ประกอบกับข้อ 9, 10, 11 และข้อ 12 ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน  2559  สัตวแพทยสภาจึงประกาศไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  5 ปี  (2555 – 2559)  ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555 

 

P'Dome