โพสเมื่อ 14/11/2014 เวลา 6:36 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 32961

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

 

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

 

           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่าน รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

กำหนดการคัดเลือก

ทันตะ อินเตอร์ มหิดล

 

จำนวนที่รับ

           - 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

           - มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL  540 คะแนน(Paper-Based)  207  คะแนน(Computer-Based)  76 คะแนน(Internet-Based) ขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป

           - มีคะแนน SAT II ในรายวิชา MATH II , Physics , Biology , Chemistry

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - GPAX

           - คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

           - คะแนน SAT II

           - คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Website : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

 

P'Dome