โพสเมื่อ 01/05/2017 เวลา 2:06 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 942

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์ลำปาง เปิดรับตรงนักศึกษาวิทย์-คอมพิวเตอร์

 

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์ลำปาง เปิดรับตรงนักศึกษาวิทย์-คอมพิวเตอร์

 

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อใน โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มธ. ศูนย์ลำปาง รอบที่ 2 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ที่เน้นศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟแวร์ เพื่อตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคเหนือ โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลำปาง โทรศัพท์ 095-686-9889 เว็บไซต์ www.cs.tu.ac.thwww.lampang.tu.ac.th

 

P'Dome