โพสเมื่อ 11/12/2013 เวลา 2:17 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 86396

สนับสนุน P-Dome.com

PDome

 

 

           P-Dome.com ภายใต้ Concept ” Admissions Live รู้ลึก รู้จริง P-Dome.com ” เพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครู และผู้ปกครอง เป็นแหล่งรวบรวมและอัพเดทข้อมูลที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบรับตรง(รับตรง สอบตรง โควตา)และแอดมิชชัน(Admissions) ครอบคลุมทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ข้อมูลค่ายและกิจกรรม ข้อมูลด้านทุนการศึกษา

 

           P-Dome.com เป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ให้สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกันของ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา และ P-Dome.com คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครู และผู้ปกครอง

 

          จุดเด่นของ P-Dome.com 

           – เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครู และผู้ปกครอง ที่ใช้บริการ P-Dome.com  มากกว่า 2 แสนคนต่อเดือน หรือ มากกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน

P'Dome stat

 

           – การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน P-Dome.com ใช้งบประมาณน้อยกว่า แต่มีความคุ้มค่า คุ้มราคา มากกว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์การศึกษาอื่นๆ

 

           –  P-Dome.com ภายใต้ Concept ” Admissions Live รู้ลึก รู้จริง P-Dome.com ” มีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ

 

           – มีความสามารถในการนำเสนอ ข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ผ่านทาง Social Media ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ P-Dome.com อยู่ตลอดเวลา

Facebook  : P’Dome ( https://www.facebook.com/PDomeAdvisor)

P'Dome FB

Twitter   : @SocialDome ( https://twitter.com/SocialDome )

PDome-Twitter

 

          สนใจติดต่อประชาสัมพันธ์ กับ P-Dome.com

           – โทร 085-553-5607 

           – E-mail : dome.tapsupa@gmail.com

 

 

P'Dome