โพสเมื่อ 10/08/2015 เวลา 7:32 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 121880

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

            สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยทักษิณ

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

          - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

          - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

          - มหาวิทยาลัยสยาม

          - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

          - มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

          - มหาวิทยาลัยปทุมธานี

          - วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

          - สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

 

 

ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ประจำปีการศึกษา 2559

 

New-22

 

          - คำถามที่ 1 : รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ อะไร?

            แท้จริงแล้ว เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ก็คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และมีความต้องการเข้าศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น ได้เข้ามายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

            โดยที่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น เช่น

            กรณีที่ 1 นางสาว ข. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 1 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากนางสาว ข. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นางสาว ข. ต้องยืนยันสิทธิ์

            กรณีที่ 2 นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากนาย ก. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นาย ก. ต้องยืนยันสิทธิ์ โดยต้องเลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 โครงการ จาก 4 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

            ดังนั้น ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จึง ไม่เกี่ยวข้องและไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับ ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เลย

 

          - คำถามที่ 2 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) ทุกคนหรือไม่?

          เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) เท่านั้น ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะเข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แค่บางโครงการเท่านั้น

          เช่น มหาวิทยาลัย A เปิดรับตรง 20 โครงการ แต่มีเพียง 11 โครงการเท่านั้นที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ดังนั้น ผู้ที่จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรง 11 โครงการของมหาวิทยาลัย A ที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) 

            ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โครงการรับตรงที่ไม่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จึง ไม่เกี่ยวข้องและไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับ ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เลย

 

          - คำถามที่ 3 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เมื่อไหร่?

            ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559

 

          - คำถามที่ 4 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ที่ไหน?

            การยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ทำผ่านระบบออนไลน์ ที่ Website :  ระบบการคัดเลือกรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  

           How To! ทำให้ดูครบทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

 

          - คำถามที่ 5 : ผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ใช้อะไรในการยืนยันสิทธิ์ ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะได้รับรหัสการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จากมหาวิทยาลัยที่ตนเองผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)

 

          - คำถามที่ 6 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ได้หรือไม่ ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ สอท. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 ทั้งนี้ สอท .จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการ A แล้ว นาย ก. สามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ไปเลือกโครงการ B ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ c ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ D ได้ โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

 

          - คำถามที่ 7 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ ได้หรือไม่ ?

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ สอท. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการ A แล้ว ต่อมานาย ก. เปลี่ยนใจอยากสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ โครงการ A สามารถทำได้ ภายในวันที่ สอท. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

 

          - คำถามที่ 8 : ผลของการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร?

            ผลประการแรก การยืนยันสิทธิ์ รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ได้ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)

            ผลประการที่สอง กรณีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) มากกว่า 1 โครงการ การยืนยันสิทธิ์ โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)  โครงการใดโครงการหนึ่ง เป็นการ สละสิทธิ์ โครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการอื่นๆที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 

            ผลประการที่สาม การยืนยันสิทธิ์รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น

            ดังนั้น หากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ตนยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และเป็นการ สละสิทธิ์ โครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการอื่นๆที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์  และในท้ายที่สุดจะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อ ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

            กรณีที่ 1 นางสาว ข. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 1 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากนางสาว ข. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) นางสาว ข. ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการนั้น และ นางสาว ข. จะถูก ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

            กรณีที่ 2 นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการใดโครงการหนึ่ง นาย ก. ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ในขณะเดียวกัน นาย ก. ได้สละสิทธิ์อีก 3 โครงการที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โดยอัตโนมัติ และในท้ายที่สุด นาย ก. จะถูก ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

 

          - คำถามที่ 9 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse)  ต้องทำอย่างไร ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี คือ

           - วิธีที่ 1 ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 หรือ

           - วิธีที่ 2 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559

 

          - คำถามที่ 10 : ผลของ การไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร?

            โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น

             ดังนั้นหากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แต่ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะถือว่าผู้นั้น สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และไม่ถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชันผ่านช่องทางนี้ จึงยังมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันได้

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)  จะถือว่า นาย ก. สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงทั้ง 4 โครงการ

 

          - คำถามที่ 11 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แล้ว ยังมีสิทธิ์ในรับตรงโครงการอื่นๆที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หรือไม่?

            ทั้งนี้เพราะ รับตรง มหาวิทยาลัย A ไม่ตัดสิทธิ์ รับตรง มหาวิทยาลัย B คือ ไม่มีการตัดสิทธิ์รับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดังนั้น ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ทั้งที่เปิดรับก่อนและหลังการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) วันที่ 26-29  เมษายน 2559 ได้ทุกโครงการได้ 

             และหากภายหลัง ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แล้ว แต่ต้องการเข้าศึกษาใน โครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ก็สามารถทำได้ โดยไปรายงานตัวเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัย ของ โครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ส่วน โครงการที่ได้ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ไว้แล้ว ก็ไม่ต้องไปดำเนินการใดๆ กับ มหาวิทยาลัยนั้นอีก และไม่จำเป็นต้องไปลาออก/สละสิทธิ์ใดๆ  อีก

             เช่น นาย ก. ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 แล้ว นาย ก. ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ทั้งที่เปิดรับก่อนและหลังการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) วันที่ 26-29  เมษายน 2559 ได้ทุกโครงการ

             และหากภายหลัง นาย ก. ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 แล้ว ต่อมา นาย ก. ติด โครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) อีก นาย ก. ก็สามารถ ไปรายงานตัวเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัย ของ โครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) นั้นได้ ส่วน โครงการที่ นาย ก. ได้ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ไว้แล้วนั้น นาย ก. ไม่ต้องไปดำเนินการใดๆ กับ มหาวิทยาลัยนั้นอีก และ นาย ก. ไม่จำเป็นต้องไปลาออก/สละสิทธิ์ใดๆ  อีก

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ถาม – ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ คลิกที่นี่ 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

           –  [Infographic] การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

 

P'Dome