โพสเมื่อ 03/12/2014 เวลา 6:07 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 84433

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2558

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

          – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – มหาวิทยาลัยทักษิณ

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – มหาวิทยาลัยนครพนม

          – มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          – มหาวิทยาลัยมหิดล

          – มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          – มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          – กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

          – วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

 

ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ประจำปีการศึกษา 2558

          – คำถามที่ 1 : รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ อะไร?

            แท้จริงแล้ว เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ก็คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และมีความต้องการเข้าศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น ได้เข้ามายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

            โดยที่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น เช่น

            กรณีที่ 1 นางสาว ข. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากนางสาว ข. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นางสาว ข. ต้องยืนยันสิทธิ์

            กรณีที่ 2 นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากนาย ก. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นาย ก. ต้องยืนยันสิทธิ์ โดยต้องเลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 โครงการ จาก 4 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

          – คำถามที่ 2 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) ทุกคนหรือไม่?

          เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) เท่านั้น ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะเข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แค่บางโครงการเท่านั้น

          เช่น มหาวิทยาลัย A เปิดรับตรง 20 โครงการ แต่มีเพียง 11 โครงการเท่านั้นที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ดังนั้นผู้ที่จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรง 11 โครงการของมหาวิทยาลัย A ที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) 

 

          – คำถามที่ 3 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เมื่อไหร่?

            ระหว่างวันที่ 28  เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558

 

          – คำถามที่ 4 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ที่ไหน?

            การยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ทำผ่านระบบออนไลน์ ที่ Website :  ระบบการคัดเลือกรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  

            ทำให้ดูครบทุกขั้นตอน! การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

 

          – คำถามที่ 5 : ผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ใช้อะไรในการยืนยันสิทธิ์ ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะได้รับรหัสการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จากมหาวิทยาลัยที่ตนเองผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)

 

          – คำถามที่ 6 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ได้หรือไม่ 

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ สอท. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ ระหว่างวันที่ 28  เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สอท .จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการ A แล้ว นาย ก. สามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ไปเลือกโครงการ B ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ c ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ D ได้ โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

 

          – คำถามที่ 7 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ ได้หรือไม่ 

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ สอท. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ ระหว่างวันที่ 28  เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการ A แล้ว ต่อมานาย ก. เปลี่ยนใจอยากสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ โครงการ A สามารถทำได้ ภายในวันที่ สอท. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คือ ระหว่างวันที่ 28  เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

 

          – คำถามที่ 8 : ผลของการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร?

            โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

            ดังนั้นหากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ตนยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และจะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อ ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด 

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการใดโครงการหนึ่ง นาย ก. ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น และ นาย ก. จะถูก ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

 

          – คำถามที่ 9 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) เพื่อไปใช้สิทธิ์แอดมิชชัน ต้องทำอย่างไร

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี คือ

           – วิธีที่ 1 ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 28  เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 หรือ

           – วิธีที่ 2 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 28  เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 

 

          – คำถามที่ 10 : ผลของ การไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร?

            โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

             ดังนั้นหากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แต่ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะถือว่าผู้นั้น สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และไม่ถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชันผ่านช่องทางนี้ จึงยังมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันได้

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)  จะถือว่า นาย ก. สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงทั้ง 4 โครงการ

 

          – คำถามที่ 11 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แล้ว ยังมีสิทธิ์สมัครรับตรงโครงการอื่นๆที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หรือไม่?

            รับตรง มหาวิทยาลัย A ไม่ตัดสิทธิ์ รับตรง มหาวิทยาลัย B แม้ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่นๆที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ได้

             เช่น นาย ก. ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ทั้งที่เปิดรับก่อนและหลังการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 ได้ทุกโครงการ

 

 พี่โดมแนะน้อง

           –  ดาวน์โหลด กำหนดการและขั้นตอนดำเนินการคัดเลือกผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

           –  ดาวน์โหลด ถาม – ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ คลิกที่นี่

 

P'Dome