โพสเมื่อ 08/03/2017 เวลา 4:07 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 50883

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

            สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

          – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – มหาวิทยาลัยนครพนม

          – มหาวิทยาลัยมหิดล

          – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          – มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

          – มหาวิทยาลัยทักษิณ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยทักษัณประสงค์เข้าร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูประกาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ) 

 

ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

          – คำถามที่ 1 : รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) คือ อะไร?

            แท้จริงแล้ว เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) และมีความต้องการเข้าศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น ได้เข้ามายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

            โดยที่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น เช่น

            กรณีที่ 1 นางสาว ข. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 1 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หากนางสาว ข. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นางสาว ข. ต้องยืนยันสิทธิ์

            กรณีที่ 2 นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หากนาย ก. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นาย ก. ต้องยืนยันสิทธิ์ โดยต้องเลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 โครงการ จาก 4 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

            ดังนั้น ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) จึง ไม่เกี่ยวข้องและไม่ต้องดำเนินการใด ๆ กับ ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เลย

 

          – คำถามที่ 2 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) ทุกคนหรือไม่?

          เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) เท่านั้น ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะเข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แค่บางโครงการเท่านั้น

          เช่น มหาวิทยาลัย A เปิดรับตรง 20 โครงการ แต่มีเพียง 11 โครงการเท่านั้นที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ดังนั้น ผู้ที่จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรง 11 โครงการของมหาวิทยาลัย A ที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) 

            ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โครงการรับตรงที่ไม่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จึง ไม่เกี่ยวข้องและไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับ ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เลย

 

          – คำถามที่ 3 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เมื่อไหร่?

            ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560

            ทำให้ดูทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

          – คำถามที่ 4 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ที่ไหน?

            การยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ทำผ่านระบบออนไลน์ ที่ Website :  ระบบการคัดเลือกรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คลิกที่นี่ 

            ทำให้ดูทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

          – คำถามที่ 5 : ผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ใช้อะไรในการยืนยันสิทธิ์ ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะได้รับรหัสการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จากมหาวิทยาลัยที่ตนเองผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)

            ทำให้ดูทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

          – คำถามที่ 6 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ได้หรือไม่ ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ ทปอ. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คือ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 ทั้งนี้ ทปอ .จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการ A แล้ว นาย ก. สามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ไปเลือกโครงการ B ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ c ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ D ได้ โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

            ทำให้ดูทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

          – คำถามที่ 7 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ ได้หรือไม่ ?

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ ทปอ. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คือ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการ A แล้ว ต่อมานาย ก. เปลี่ยนใจอยากสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ โครงการ A สามารถทำได้ ภายในวันที่ ทปอ. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คือ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

            ทำให้ดูทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

          – คำถามที่ 8 : ผลของการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คืออะไร?

            ผลประการแรก การยืนยันสิทธิ์ รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ได้ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)

            ผลประการที่สอง กรณีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) มากกว่า 1 โครงการ การยืนยันสิทธิ์ โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)  โครงการใดโครงการหนึ่ง เป็นการ สละสิทธิ์ โครงการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการอื่น ๆ ที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 

            ผลประการที่สาม การยืนยันสิทธิ์รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) จะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 เท่านั้น

            ดังนั้น หากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ตนยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) และเป็นการ สละสิทธิ์ โครงการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการอื่น ๆ ที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์  และในท้ายที่สุดจะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อ ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

            กรณีที่ 1 นางสาว ข. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 1 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หากนางสาว ข. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) นางสาว ข. ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการนั้น และ นางสาว ข. จะถูก ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

            กรณีที่ 2 นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ที่เข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โครงการใดโครงการหนึ่ง นาย ก. ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ในขณะเดียวกัน นาย ก. ได้สละสิทธิ์อีก 3 โครงการที่ตนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) โดยอัตโนมัติ และในท้ายที่สุด นาย ก. จะถูก ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

 

          – คำถามที่ 9 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house)  ต้องทำอย่างไร ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์(Clearing-house) สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี คือ

           – วิธีที่ 1 ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 หรือ

           – วิธีที่ 2 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560

            ทำให้ดูทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

          – คำถามที่ 10 : ผลของ การไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) คืออะไร?

            โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 เท่านั้น

             ดังนั้นหากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แต่ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) จะถือว่าผู้นั้น สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) และไม่ถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชันผ่านช่องทางนี้ จึงยังมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันได้

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)  จะถือว่า นาย ก. สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงทั้ง 4 โครงการ

            ทำให้ดูทุกขั้นตอน! วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

          – คำถามที่ 11 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว ยังมีสิทธิ์ในรับตรงโครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) หรือไม่?

            ทั้งนี้เพราะ รับตรง มหาวิทยาลัย A ไม่ตัดสิทธิ์ รับตรง มหาวิทยาลัย B คือ ไม่มีการตัดสิทธิ์รับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดังนั้น ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ทั้งที่เปิดรับก่อนและหลังการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที่ 25-28  เมษายน 2560 ได้ทุกโครงการได้ 

             และหากภายหลัง ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว แต่ต้องการเข้าศึกษาใน โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็สามารถทำได้ โดยไปรายงานตัวเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัย ของ โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ส่วน โครงการที่ได้ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ไว้แล้ว ก็ไม่ต้องไปดำเนินการใด ๆ กับ มหาวิทยาลัยนั้นอีก และไม่จำเป็นต้องไปลาออก/สละสิทธิ์ใด ๆ  อีก

             เช่น นาย ก. ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 แล้ว นาย ก. ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ทั้งที่เปิดรับก่อนและหลังการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที่ 25-28  เมษายน 2560 ได้ทุกโครงการ

             และหากภายหลัง นาย ก. ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 แล้ว ต่อมา นาย ก. ติด โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) อีก นาย ก. ก็สามารถ ไปรายงานตัวเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัย ของ โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) นั้นได้ ส่วน โครงการที่ นาย ก. ได้ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearin-ghouse) ไว้แล้วนั้น นาย ก. ไม่ต้องไปดำเนินการใด ๆ กับ มหาวิทยาลัยนั้นอีก และ นาย ก. ไม่จำเป็นต้องไปลาออก/สละสิทธิ์ใด ๆ  อีก

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด ถาม-ตอบ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ คลิกที่นี่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

           – การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

P'Dome