โพสเมื่อ 08/04/2017 เวลา 8:21 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2294

โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

จำนวนที่รับ

           – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

          – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           – Website : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่ 

 

P'Dome