โพสเมื่อ 30/04/2017 เวลา 11:56 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 555

โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560

 

 โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

           – รับสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร : วันนี้ – วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 มิถุนายน 2560

           – สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 13 มิถุนายน 2560

           – ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 13-15 มิถุนายน 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 19 มิถุนายน 2560

 

จำนวนที่รับ

           – หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร 3.00 ขึ้นไป (กรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร 2.50 – 2.99 ต้องมีผล คะแนนการสอบ PAT 2 ประกอบการพิจารณา)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           -Website : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คลิกที่นี่  

 

P'Dome