โพสเมื่อ 07/03/2014 เวลา 10:11 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 53119

วิธีสอบถาม รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เข้าระบบ GAT/PAT

 

วิธีสอบถาม รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เข้าระบบ GAT/PAT

 

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีวิธีให้ ผู้สมัคร GAT/PAT สอบถาม รหัสผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน เข้าระบบ GAT/PAT 3 วิธี ดังนี้

 

วิธีที่ 1 สอบถามผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ที่เบอร์โทร 02-217-3800

 

โค้ด_2_8_9

 

วิธีที่ 2 สอบถามผ่าน URL ในระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่

 

โค้ด_2_8_11

 

วิธีที่ 3 สอบถามผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา

 

โค้ด_2_8_10

 

P'Dome