โพสเมื่อ 18/04/2017 เวลา 8:25 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 15804

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

 

          สทศ. ประกาศผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 แล้ว โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

          ช่องทางที่ 1 เข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่   

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

            หาก ลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT ได้ คลิกที่นี่ 

 

          ช่องทางที่ 2 เข้าระบบ E-Score คลิกที่นี่   

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

            

          การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT ผ่านระบบ E-Score คลิกที่นี่ 

 

 

 

สถิติ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

 

สถิติ

 

 

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

 

สถิติ 2

 

 

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

 

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560    

 

           - กำหนดการและสถานที่ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : วันที่ 20- 22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

           - ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ต้องขอดูกระดาษคําตอบของตนเองด้วยตนเองหรือผู้แทน

           - เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ยื่น ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบดาวน์โหลด ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อขอรับ ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ได้ ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) พร้อม สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว

           - ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : รายวิชาละ 20 บาท

           - กำหนดการและสถานที่ดูกระดาษคำตอบ :  วันที่ 26 เมษายน 2560 ตามเวลาที่นัดหมาย ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

P'Dome