โพสเมื่อ 14/12/2016 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10284

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

 

 %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%94_2_5_7-1

 

 

          สทศ. ประกาศผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 แล้ว! โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

          ช่องทางที่ 1 เข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่  

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

            หาก ลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT ได้ คลิกที่นี่ 

 

          ช่องทางที่ 2 เข้าระบบ E-Score คลิกที่นี่  

 

2 ช่องทาง ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

            

          การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT ผ่านระบบ E-Score คลิกที่นี่  

 

 

สถิติ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

 %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-gat-pat

 

 

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

 %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-gat-pat-2

 

 

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

 

 %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-gat-pat-3

 

           – กำหนดการและสถานที่ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : วันที่ 14- 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

           – ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ต้องขอดูกระดาษคําตอบของตนเองด้วยตนเองหรือผู้แทน

           – เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ยื่น ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบดาวน์โหลด ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อขอรับ ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ได้ ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) พร้อม สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว

           – ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : รายวิชาละ 20 บาท

           – กำหนดการและสถานที่ดูกระดาษคำตอบ :  วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ตามเวลาที่นัดหมาย ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 

P'Dome