โพสเมื่อ 24/05/2016 เวลา 10:27 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 19517

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ตรวจสอบสถานะ-AD-2

 

          สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดให้ ผู้สมัครแอดมิชชัน ตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่  

 

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

         กรณีลืมเลขที่สมัคร ค้นหา เลขที่สมัคร คลิกที่นี่

 

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ตัวอย่างผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

เพราะผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงที่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

 

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ตัวอย่างผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ สอบ O-NET ไม่ตรงตามปีการศึกษาที่จบ

เช่น นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2557 แต่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

 

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ตัวอย่างผู้สมัครที่เป็น นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาใน คณะ/สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ

ถูกตัดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์ แต่ยังมีสิทธิ์แอดมิชชัน

 

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ตัวอย่างผลการตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัคร

แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – สอท. เปิดให้ผู้สมัครตรวจสอบ ข้อมูลคะแนนดิบที่เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย GPAX ที่สำเร็จการศึกษา , ผลคะแนนสอบ O-NET , ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปี หาก องค์ประกอบคะแนนต่าง ๆ ถูกต้อง คะแนนแอดมิชชันของผู้สมัคร ก็จะถูกต้องเช่นกัน ส่วนการประมวลผลคะแนนคัดเลือก สอท. จะดำเนินการเอง ดู วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ หรือ คำนวณแอดมิชชัน  ประจำปีการศึกษา 2559 กับ โปรแกรมคำนวณคะแนน ของ สอท. คลิกที่นี่ 

            – กรณีเข้าตรวจสอบแล้ว ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง เป็นอันเสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ขั้นตอนต่อไป คือ การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 มิถุนายน 2559

            – กรณีพบปัญหา GPAX ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม ใบ ปพ. 1 : พ.  ให้ผู้สมัครส่งข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบ ปพ. 1 : พ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) เพื่อแก้ไขผ่าน ระบบส่งข้อมูลแก้ไข Admissions ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  ภายใน 30 พฤษภาคม 2559 

 

การตรวจสอบข้อมูลคะแนนของผู้สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

            – พบปัญหา GPAX ติดต่อโรงเรียน ให้ผู้สมัครส่งข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบ ปพ. 1 : พ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) เพื่อแก้ไขผ่าน ระบบส่งข้อมูลแก้ไข Admissions ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  ภายใน 30 พฤษภาคม 2559 

            – กรณีพบปัญหา คะแนน ONET (ก่อนอื่น! ขอให้ผู้สมัคร เช็กผลคะแนน ONET ที่ถูกต้อง จาก สทศ. คลิกที่นี่  ย้ำ! คะแนน ONET ใน ใบ ปพ. 1 : พ หลายกรณีก็มีปัญหา ไม่ตรงกับ ผลคะแนน ONETที่ถูกต้อง จาก สทศ. ขอให้ผู้สมัครยึดข้อมูล ผลคะแนน ONET ที่ถูกต้อง จาก สทศ. เป็นหลักให้ผู้สมัคร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่ ส่งข้อมูลพร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบรายงานผลคะแนน ONET ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ไปที่ Fax : 0-2354-5155 หรือ 0-2354-5156 ภายใน 30 พฤษภาคม 2559 

            – กรณีพบปัญหา คะแนน GAT/PAT (ก่อนอื่น! ขอให้ผู้สมัคร เช็กผลคะแนน GAT/PAT ที่ถูกต้อง จาก สทศ. โดยเฉพาะ คะแนน PAT2 ครั้งที่ 2/2559 เนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สทศ. ปรับคะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ใน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ) ให้ผู้สมัคร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่ ส่งข้อมูลพร้อม  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  ไปที่ Fax : 0-2354-5155 หรือ 0-2354-5156  ภายใน 30 พฤษภาคม 2559 

            – พบปัญหาอื่นๆ เช่น คะแนน ONET ,GAT/PAT ไม่ถูกต้อง ,ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันเป็นต้น ติดต่อ สอท. โดยตรง

               โทร 02-354-5150 ถึง 02-354-5152

               E-mail : contact@aupt.or.th

               FAX : 0-2354-5155, 0-2354-5156

               Facebook : https://www.facebook.com/AUPT2009

               Website : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่  

 

P'Dome