โพสเมื่อ 01/03/2017 เวลา 3:34 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 482

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2559 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2560

ค่าสมัคร : 400 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 22-23 เมษายน 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด  กำหนดการ คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่

           – Facebook : ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คลิกที่นี่

 

P'Dome