โพสเมื่อ 01/07/2017 เวลา 5:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1821

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 18 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 18 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 18 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ค่าใช้จ่าย :  400 บาท (เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 31 สิงหาคม 2560

วันจัดค่าย : วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

           – Facebook : ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คลิกที่นี่

 

P'Dome