โพสเมื่อ 07/05/2016 เวลา 12:24 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 33660

โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) 

 

            สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เปิดให้ดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว ดาวน์โหลดแบบ 1 (มีคุณสมบัติเฉพาะ) คลิกที่นี่  หรือ ดาวน์โหลดแบบ 2 (ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะ) คลิกที่นี่ 

           พี่โดมแนะน้อง ควร ดาวน์โหลดแบบ 1 มีคุณสมบัติเฉพาะ เพราะ คุณสมบัติเฉพาะมีผลต่อการคัดเลือก

 

คำแนะนำในการติดตั้ง

           – โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 รองรับการติดตั้ง/ใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์

           – ไฟล์ที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ให้ดาวน์โหลด เป็นไฟล์ประเภท .rar  ดังนั้น จึงควรมี โปรแกรม WinRAR  ติดตั้ง/ใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่าน ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม WinRAR  คลิกที่นี่ (โปรแกรม WinRAR ใช้เพื่อ แตกไฟล์ ADM59SUMSCORE.rar โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559)

           – เมื่อ แตกไฟล์ ADM59SUMSCORE.rar ด้วย โปรแกรม WinRAR แล้ว ให้เลือก ไฟล์ที่ชื่อ adm59 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 กรณีที่รันไม่ได้ ให้เลือกไฟล์ที่ชื่อ adm59min แทน

 

โปรแกรม สอท. 15

 

 

ทำไมต้องใช้ โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ?

           โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 จัดทำโดย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ผู้รับผิดชอบการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน(Admissions) จึงมีข้อมูลการคัดเลือกตามระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ถูกต้องที่สุด

           ดังนั้น น้องๆ ที่ได้ใช้งาน โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน จากเว็บไซต์อื่นๆ แล้ว  จึงควรเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องกับ โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) อีกครั้ง ก่อนสมัครแอดมิชชัน 

 

โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ใช้ทำอะไรบ้าง?

           – การคำนวนคะแนนแอดมิชชันของแต่ละรหัสสาขา โดยไม่มีการประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน


โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

           – แจ้งเตือนเมื่อ ผู้สมัครมีองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกไม่ครบ ตามที่กำหนด กรณีที่ ผู้สมัครมีองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกไม่ครบ ตามที่กำหนด จะส่งผลให้  จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสนั้น

 

โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

           – แจ้งเตือนเมื่อ ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา O-NET ,GAT/PAT ตามที่กำหนด กรณีที่ ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา  O-NET ,GAT/PAT ตามที่กำหนด จะส่งผลให้ ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรหัสคณะดังกล่าว

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

           – แจ้งเตือนเมื่อ ผู้สมัครเลือกรหัสคณะที่มีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้โดยเฉพาะ เช่น ข้อกำหนดด้านสภาพร่างกาย (เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ความผิดปกติของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ความผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสี รวมถึงโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา) คุณสมบัติทางการศึกษา (วุฒิการศึกษาที่รับ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สายการเรียน การกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคะแนนมาตรฐานทางภาษาต่างประเทศ อาทิ TU-GET ,TOEFL ,IELTS  เป็นต้น) กรณีที่ ผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติที่มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะ  จะส่งผลให้ผู้สมัคร ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

           – มี ไฟล์ PDF ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในเมนู ระเบียบการ 

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

 

 

วิธีการใช้งาน โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดใช้งาน โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู คำนวณคะแนน เพื่อกรอกข้อมูล องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

          เมื่อกรอกข้อมูล องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ครบแล้ว ไม่ต้องกด Save หรือ Load ใดๆ 

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู คณะลำดับที่ 1 เพื่อกรอกข้อมูล รหัสคณะ ที่ต้องการคำนวณคะแนน

 

โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) 

 

 

         รหัสคณะ ที่ต้องการคำนวณคะแนน สามารถค้นหาได้จาก หนังสือระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ เมนู ระเบียบการ ใน โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559  เลือก ค้นหารหัสคณะ/สาขาวิชา

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

          เลือก มหาวิทยาลัย ที่ต้องการค้นหา รหัสคณะ

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

          นำ รหัสคณะ ที่ต้องการคำนวณคะแนน กรอกข้อมูลในช่อง รหัสคณะ จากนั้นให้ กด Enter บน keyboard คอมพิวเตอร์

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการคำนวณคะแนน คณะลำดับที่ 1

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 คำนวณคะแนน คณะลำดับที่ 2-4 ให้เลือกเมนู คณะลำดับที่ 2-4 แล้วทำเช่นเดียวกันกับขั้นตอนก่อนหน้า

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

 

ฟังก์ชัน การบันทึกคะแนนและบันทึกการคำนวณคะแนน 4 อันดับ ในโปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

            เชื่อแน่ว่า ทุกครั้งที่เปิด โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เพื่อคำนวณคะแนนใหม่ น้องๆไม่อยากกรอกข้อมูล องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ใหม่ รวมถึง ไม่อยากค้นหารหัสคณะที่ต้องการคำนวณคะแนน ใหม่ 

          โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) จึงได้ออกแบบให้ น้องๆสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้ ทำให้สะดวกในการเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งต่อไป โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง มีวิธีการดังนี้

 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)

 

 

            หลังจากที่ กรอกข้อมูล องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ คำนวณคะแนน คณะลำดับที่ 1-4 เสร็จแล้ว ให้กลับมาที่เมนู คะแนนที่ใช้คำนวณ จากนั้น กด  Save เพื่อ บันทึกข้อมูล ไว้ในโปรแกรม โดยตั้งชื่อไฟล์บันทึกข้อมูล เช่น บันทึกคะแนน เป็นต้น

           เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ครั้งต่อไป ก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยในการเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งต่อไป เพียงแค่กลับไปที่เมนู คะแนนที่ใช้คำนวณ จากนั้น กด Load แล้วเลือกไฟล์ บันทึกข้อมูล.DAT โปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ให้ทันที ทั้ง ข้อมูลองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และ ข้อมูลการคำนวณคะแนน คณะลำดับที่ 1-4 ที่เคยทำไว้

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดให้ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว คลิกที่นี่

            – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

            – Website : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คลิกที่นี

 

โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ของ Admission Premium 

          –  Admission Premium  เลือกคณะ เลือกอนาคต อัพเดทข้อมูล โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ตามระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชันและโอกาสติดอย่างมีคุณภาพ ด้วย Admission Genius และ จำลองการแอดมิชชัน Admission Simulator เปิดให้ใช้งานฟรี! แล้ววันนี้ เด็กแอดฯ 59 ห้ามพลาด! ไปใช้กันเลย คลิกที่นี่ 

 โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน Admission Premium

 

P'Dome