โพสเมื่อ 02/08/2017 เวลา 2:14 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6379

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

 

โครงการ BRAND’S Summer Camp ปีที่ 29 (ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 )

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 สิงหาคม 2560 – วันที่ 25 กันยายน 2560

 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

 

 

BRAND’S SUMMER CAMP ปีที่ 29 เชียงใหม่

วันจัดติว : วันจันทร์-อังคารที่ 2-3 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00น.

สถานที่ติว : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตารางติว

 

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

 

BRAND’S SUMMER CAMP ปีที่ 29 กรุงเทพฯ

วันจัดติว : วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 4-5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00น.

สถานที่ติว : อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

ตารางติว

 

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

 

BRAND’S SUMMER CAMP ปีที่ 29 สงขลา

วันจัดติว : วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 11-12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00น.

สถานที่ติว : หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

ตารางติว

 

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

 

 

BRAND’S SUMMER CAMP ปีที่ 29 ขอนแก่น

วันจัดติว : วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18-19 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00น.

สถานที่ติว : ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ตารางติว

 

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 จัดติว 4 ภาค 4 จังหวัด

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – Add Line @Brandssummercamp เพื่อรับลิงก์สมัคร

 

qrcode

 

          – Website : Brand’s Summer Camp คลิกที่นี่ 

          – Facebook : Brand’s World Thailand คลิกที่นี่ 

 

 

 

P'Dome