โพสเมื่อ 22/08/2016 เวลา 9:23 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 29531

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 28

 

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 28

 

โครงการ BRAND’S Summer Camp ครั้งที่ 28 (ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 28 )

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. – วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 23.59 น.

วันจัดติว : วันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2559

สถานที่ติว : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ตารางเรียน

ติวแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 28

 

 

 

ติวออนไลน์ย้อนหลัง

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 2 ตุลาคม 2559

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 3 ตุลาคม 2559(section1)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 3 ตุลาคม 2559(section2)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 4 ตุลาคม 2559(section1)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 4 ตุลาคม 2559(section2)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 5 ตุลาคม 2559(section1)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 5 ตุลาคม 2559(section2)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 6 ตุลาคม 2559(section1)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 6 ตุลาคม 2559(section2)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 7 ตุลาคม 2559(section1)

 
 

 

             Brand’s Summer Camp ปีที่ 28 วันที่ 7 ตุลาคม 2559(section2)

 
 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการติว

          – วิชาความคิดเชื่อมโยง(176 หน้า) คลิกที่นี่

          – วิชาเคมี (176 หน้า) คลิกที่นี่

          – วิชาคณิตศาสตร์ (240 หน้า) คลิกที่นี่

          – วิชาชีววิทยา (208 หน้า) คลิกที่นี่

          – วิชาฟิสิกส์ (176 หน้า) คลิกที่นี่

          – วิชาภาษาไทย (160 หน้า) คลิกที่นี่

          – วิชาภาษาอังกฤษ (208 หน้า) คลิกที่นี่

          – วิชาสังคมศึกษา (240 หน้า) คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

          – Facebook : Brand’s World Thailand คลิกที่นี่ 

          – Website : Brand’s Summer Camp คลิกที่นี่ 

 

P'Dome