โพสเมื่อ 16/07/2014 เวลา 11:40 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 11883

ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) สายวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : 15 สิงหาคม 2557 – 15 กันยายน 2557

วันจัดค่าย : 25-26 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการและรายละเอียดค่าย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงค์สำรอง)

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ (ลิงค์สำรอง)

           - Facebook : ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คลิกที่นี่ 

 

P'Dome