โพสเมื่อ 19/04/2017 เวลา 1:02 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1421

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

รอบ 2 IT สจล

 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           – หลักสูตรนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 

           – มีผลการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 

รอบ 2 IT สจล 2

           – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในโรงเรียนนานาชาติซึ่งภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รอบ 2 IT สจล 3

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – การสอบสัมภาษณ์

           – ผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

           – ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

พี่โดมแนะน้อง

           – รับตรง หลักสูตรนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

           – Website : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่

 

P'Dome