โพสเมื่อ 07/03/2017 เวลา 8:22 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 390

ค่าย B.E.C. Open House 2017 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ค่าย B.E.C. Open House 2017 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ค่าย B.E.C. Open House 2017 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2560

ค่าสมัคร : 400 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดกิจกรรมและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

           – Facebook : ค่าย B.E.C. Open House 2017 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  คลิกที่นี่ 

 

P'Dome