โพสเมื่อ 02/06/2017 เวลา 7:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4121

หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา ด้านการบริหารจัดการแบรนด์หรูระดับสากล มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส

 

หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา ด้านการบริหารจัดการแบรนด์หรูระดับสากล มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส

 

           เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! หลักสูตรปริญญาตรีทางด้านการบริหารจัดการแบรนด์หรูระดับสากล B.B.A in Luxury Brand Management เรียน 4 ปี ได้ปริญญาบัตร 2 ใบ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส

 

            – หลักสูตร B.B.A. in Luxury Brand Management เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา ทางด้านการบริหารจัดการแบรนด์หรูระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทย

            – โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส

            – ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่แบรนด์อย่างสมบูรณ์

            – นักศึกษาในหลักสูตรจะได้สัมผัสองค์ความรู้ด้านการจัดการแบรนด์หรูจากปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 7 เดือน ซึ่งเป็นประเทศที่โด่งดังด้านศิลปวัฒนธรรม และได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการจัดการแบรนด์หรูในระดับสากล

 

             สมัครได้แล้ววันนี้!! สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 หรือที่เว็บไซต์ www.suic.su.ac.th สอบถามโทร 02-849-7522

 

 

P'Dome