โพสเมื่อ 13/01/2017 เวลา 7:12 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10074

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

            คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

           – วันที่ 18 เมษายน 2560 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 : สมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th 

           – วันที่ 18 เมษายน 2560 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  : ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

           – วันที่ 7 มิถุนายน 2560  : ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

           – วันที่ 12 มิถุนายน 2560  : ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ครั้งที่ 1)  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และส่งใบรับรองแพทย์

           – วันที่ 16 มิถุนายน 2560  : ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ครั้งที่ 2) (กรณีที่จำนวนขึ้นทะเบียนไม่ครบตามจำนวนรับ) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และส่งใบรับรองแพทย์

           – วันที่ 21 มิถุนายน 2560  : ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ครั้งที่ 3) (กรณีที่จำนวนขึ้นทะเบียนไม่ครบตามจำนวนรับ) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และส่งใบรับรองแพทย์

 

 จำนวนที่รับ

           – จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มภาษา คือ

              กลุ่มภาษาเกาหลี 30 คน

              กลุ่มภาษาจีน 70 คน

              กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน

              กลุ่มภาษาเวียดนาม 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 และเทียบเท่า

           – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

องค์ประกอบการคัดเลือก

           – คะแนนผลการสอบ O-NET คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

              ภาษาไทย คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15

              สังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15

              ภาษาอังกฤษ คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20

           – คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ (ใช้ผลคะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 – ครั้งที่ 2/2560)

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่  

           – Website : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่  

 

P'Dome