โพสเมื่อ 29/06/2015 เวลา 5:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 36589

รวมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

รวมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร 

            วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 – 7 สิงหาคม 2558

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.4-6 

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2558

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            วิชาคอมพิวเตอร์ . ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2558

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            - กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัคร นักเรียน ม.1-3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2558

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            วิชาฟิสิกส์ ศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2558

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

            – Website : โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 15 กรกฎาคม 2558

            – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            – สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 15 กรกฎาคม 2558

            – ดู คุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่

 

            โครงการดาราศาสตร์ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            – สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาดาราศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 15 กรกฎาคม 2558

            – ดู คุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่

 

            โครงการโรงเรียนขยายผล สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            – สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 15 กรกฎาคม 2558

            – ดู คุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

            – สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์  : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 29 มิถุยายน 2558 – 10 กรกฎาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่

 

            โครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์  : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 29 มิถุยายน 2558 – 10 กรกฎาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี – โรงเรียนขยายผล : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา – โรงเรียนขยายผล : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ – โรงเรียนขยายผล : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ – โรงเรียนขยายผล : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 24 กรกฎาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่

 

              โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 24 กรกฎาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาชีววิทยา(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 22  มิถุยายน 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาเคมี(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาชีววิทยา(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

 

          โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร กเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาเคมี(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาชีววิทยา(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกที่นี่

 

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาชีววิทยา(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

            โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

            – สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์  : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 - 13 สิงหาคม 2558

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่นโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โควตาผู้สอบผ่านค่าย สอวน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ , โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) รับตรง แบบพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ระบบรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          – ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ ระบบรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

P'Dome