โพสเมื่อ 12/07/2014 เวลา 2:21 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 26474

รวมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

 

รวมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

          – กำหนดการรับสมัคร : กรอกใบสมัครออนไลน์ ถึง 18 ก.ค. 57

          – ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คลิกที่นี่

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

          – กำหนดการรับสมัคร : ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ถึง 25 ก.ค. 57

          – ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร คลิกที่นี่

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครออนไลน์ ถึง 31 ก.ค. 57

          – รายละเอียดการรับสมัคร : คุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

          – รายละเอียดการรับสมัคร : วิธีการสมัคร คลิกที่นี่

          – รายละเอียดการรับสมัคร : รายละเอียดการสอบ คลิกที่นี่

          – Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี คลิกที่นี่

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ศูนย์ สอวน. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครออนไลน์ ถึง 15 ส.ค. 57

          – ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ศูนย์ สอวน. ม.เทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครออนไลน์ ถึง 15 ส.ค. 57

          – ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คลิกที่นี่

 

ค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครออนไลน์ ถึง 6 ส.ค. 57

          – รายละเอียดโครงการโอลิมปิกวิชาการ คลิกที่นี่

          – รายละเอียดโครงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก คลิกที่นี่

          – Website : ค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น คลิกที่นี่

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครออนไลน์ ถึง 15 ก.ค. 57

          – ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คลิกที่นี่

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครออนไลน์ ถึง 31 ก.ค. 57

          – ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

          – Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์  คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่นโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โควตาผู้สอบผ่านค่าย สอวน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ , โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวรสิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) รับตรง แบบพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ระบบรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          – ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          – ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

P'Dome