โพสเมื่อ 24/11/2016 เวลา 12:06 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 21553

รวมรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

รวมรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ใน 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

           โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ โครงการที่คณะ/สาขาต่าง ๆ ในทุกวิทยาเขต มาเปิดรับร่วมกัน เช่น โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

           โครงการรับตรงของแต่ละวิทยาเขต คือ โครงการที่คณะ/สาขาต่าง ๆ ในแต่ละวิทยาเขต มาเปิดรับร่วมกัน เช่น โควตาพิเศษ 30 จังหวัด มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ,โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ,โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

           โครงการรับตรงของคณะ/สาขาต่าง ๆ คือ โครงการที่คณะ/สาขาต่าง ๆ ในแต่ละวิทยาเขต แยกกันเปิดรับเข้าศึกษาที่คณะ/สาขาต่าง ๆ โดยตรง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นต้น

           ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกโครงการ เลือกสมัครได้ทุกวิทยาเขต และเลือกสมัครได้ทุกคณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้เป็นไปตามที่แต่ละโครงการกำหนด

 

โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ :  5 วิทยาเขต 29 คณะ รับ 4,781 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – วันที่ 30 มกราคม 2560

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตาพิเศษ 30 จังหวัด มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ :  15 คณะ รับ 311 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-10 ธันวาคม 2559

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

             – จำนวนที่รับ :  6 คณะ รับ 529 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

             – จำนวนที่รับ :  5 คณะ รับ 452 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 20 มกราคม 2560

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

             – จำนวนที่รับ :  4 คณะ รับ 1,915 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 10 สิงหาคม 2559 – วันที่ 30 ธันวาคม 2559

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ :  3 สาขาวิชา รับ 60 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 28 กันยายน 2559  – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ :  7 สาขาวิชา รับ 25 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 16 ธันวาคม 2559 –  วันที่ 10 มกราคม 2560

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ : 3 สาขาวิชา รับ 200 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 16 ธันวาคม 2559 

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีฯ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ : 2 สาขาวิชา รับ 70 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 9 ธันวาคม 2559 

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ : 7 สาขาวิชา รับ 24 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 24– 28 เมษายน 2560

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             – จำนวนที่รับ :  1 สาขาวิชา รับ 10 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 5 – 25 มกราคม 2560

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

             – จำนวนที่รับ :  3 สาขาวิชา รับ 55 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2559- 20 มกราคม 2560 

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการช้างเผือก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

             – จำนวนที่รับ :  4 สาขาวิชา รับ 70 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2559- 20 มกราคม 2560 

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการลูกหลานชาวเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

             – จำนวนที่รับ :  4 สาขาวิชา รับ 20 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2559- 20 มกราคม 2560 

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

             – จำนวนที่รับ :  1 สาขาวิชา รับ 3 คน

             – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2559- 20 มกราคม 2560 

             – ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             – นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อีกหลายโครงการ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

P'Dome