โพสเมื่อ 08/04/2017 เวลา 6:59 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1180

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

เกษตร มข

 

จำนวนรับ

          ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา

           - สาขาวิชากีฏวิทยา จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาวิทยาโรคพืช จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาพืชไร่ จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาการประมง จำนวน 1 คน

           - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จำนวน 1 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

           - ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.60

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559 ประกอบไปด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

           - คะแนนการทดสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  และ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างครั้งที่ 1/2560-2/2560

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - รับตรง โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Website : คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่ 

 

P'Dome