โพสเมื่อ 11/04/2017 เวลา 7:18 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1921

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

 

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่ 

 

จำนวนที่รับ รวม 1,320 คน

           - สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน

           - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 150 คน

           - สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 400 คน

           - สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 คน

           - สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 50 คน

           - สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 140 คน

           - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 40 คน

           - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 180 คน

           - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน

           - สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จำนวน 60 คน

           - สำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 110 คน

 

           หมายเหตุ ยอดรับ รวม 1,320 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่านรอบแอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จากรอบรับตรง ที่จะมารับเพิ่มในรอบแอดมิชชัน

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

 

P'Dome