โพสเมื่อ 11/04/2017 เวลา 7:18 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2145

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

 

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่ 

 

จำนวนที่รับ รวม 1,320 คน

           – สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน

           – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 150 คน

           – สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 400 คน

           – สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 คน

           – สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 50 คน

           – สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 140 คน

           – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 40 คน

           – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 180 คน

           – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน

           – สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จำนวน 60 คน

           – สำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 110 คน

 

           หมายเหตุ ยอดรับ รวม 1,320 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่านรอบแอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จากรอบรับตรง ที่จะมารับเพิ่มในรอบแอดมิชชัน

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

 

P'Dome