โพสเมื่อ 11/06/2017 เวลา 9:33 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 33746

การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ประกาศผลแอดฯ

 

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………

 

 

คะแนน สูง ต่ำ

 

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.  ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………

 

ประกาศผล

 

วิธีการตรวจสอบรายละเอียดการสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

          ขั้นตอนที่ 1 เข้าตรวจสอบผลการคัดเลือกที่เว็บไซต์ ทปอ. คลิกที่นี่

          ขั้นตอนที่ 2  คลิกเมนูสีฟ้า กำหนดการสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย (ระบบไม่รองรับการเปิดด้วย Smartphone โปรดเปิดด้วย Browser ของ Chrome/Safari ผ่าน PC/Notebook/Tablet)

 

 …………………………………………………………………………………

 

การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 หรือ ประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ใน วันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีกำหนดการดังนี้

            เวลา 11.00 น. :  แถลงข่าว การประกาศผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูลที่แถลงข่าว ประกอบด้วย สถิติคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด สถิติคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด  สถิติการผ่านการคัดเลือกและนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด)

           เวลา 15.00-17.00 น. :  ผู้ร่วมประกาศผล จำนวน 11 ราย รับไฟล์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

           เวลา 18.00 น. : ประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่าน 11 เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล และ เว็บไซต์ ทปอ.

 

 

ช่องทางการประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

           ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ ทปอ.  คลิกที่นี่ 

           ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล จำนวน 11 เว็บไซต์ เช่น 

           – Admission Premium เช็กผล คลิกที่นี่ 

 

การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

           – บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (sanook.com) เช็กผล คลิกที่นี่   

           – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เช็กผล คลิกที่นี่ 

           – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เช็กผล คลิกที่นี่ 

           – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เช็กผล คลิกที่นี่ 

           – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เช็กผล คลิกที่นี่  

           – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ทรูปลูกปัญญา เช็กผล คลิกที่นี่  

           – บริษัท Mass Media Solution Co.,Ltd (unigang.com) เช็กผล คลิกที่นี่ 

           – บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (campus-star.com) เช็กผล คลิกที่นี่ 

           – บริษัท I EDUCATION ZONE CO., LTD. (eduzones.com) เช็กผล คลิกที่นี่  

           – บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เช็คผล คลิกที่นี่ 

 

AdmissionYou แอปพลิเคชัน ประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 บนมือถือ

 

การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

          ตัดปัญหาเรื่องเว็บล่ม! เช็กผลแอดมิชชันด้วย AdmissionYou พร้อมให้ ดาวน์โหลดแล้ว ที่ Play Store เฉพาะผู้ใช้ระบบปฏิการ Android เท่านั้น คลิกที่นี่

 

 

ข้อมูลที่ใช้เช็กผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          – เช็กผลแอดมิชชัน ที่ 10 เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล ใช้ เลขที่สมัคร 7 หลัก เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (น้อง ๆ ที่ลืม เลขที่สมัคร 7 หลัก คลิกที่นี่ )

          – เช็กผลแอดมิชชัน ที่ เว็บไซต์ ทปอ. ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ เลขที่สมัคร 7 หลัก (น้อง ๆ ที่ลืม เลขที่สมัคร 7 หลัก คลิกที่นี่ )

 

รูปแบบและข้อมูลการประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

          – ประกาศผลแบบรายบุคคลเท่านั้น ไม่มีการประกาศรายชื่อรวมเป็นรายคณะหรือรายมหาวิทยาลัย

          – การประกาศผลที่ เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล

           หากแอดมิชชันติด จะแสดงผล ข้อมูลรหัสคณะ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ติด

           หากแอดมิชชันไม่ติด จะแสดงผล ไม่พบข้อมูล ให้ตรวจสอบผลการคัดเลือกอีกครั้งที่ เว็บไซต์ ทปอ. http://a.cupt.net/ )

          – การประกาศผลที่ เว็บไซต์ ทปอ. จะแสดงข้อมูล อันดับการเลือกทั้งหมดของผู้สมัคร , คะแนนคัดเลือกของผู้สมัคร ในแต่ละอันดับ พร้อมข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

           หากแอดมิชชันติดในอันดับใด จะแสดงผล ผ่านการคัดเลือก ในอันดับนั้น 

           หากแอดมิชชันไม่ติด จะแสดงผล ไม่ผ่านการคัดเลือก ในทุกอันดับ (กรณีในอันดับใด ไม่ผ่านการคัดเลือก เพราะผู้สมัคร มีคะแนน O-NET หรือ GAT/PAT ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET หรือ GAT/PAT ที่รหัสคณะ นั้นๆกำหนดไว้ จะแสดงผล ไม่ผ่านการคัดเลือก เพราะ ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา กำกับไว้ด้วย)

 

 

การประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          – คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 จะประกาศใน วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ เว็บไซต์ ทปอ. เท่านั้น 

 

ทปอ. เปิดให้ โรงเรียน/สถานศึกษา ขอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายโรงเรียน

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.  เปิดให้ โรงเรียน/สถานศึกษา ขอข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 รายโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น) โดยสามารถส่งคำขอถึง ทปอ. ได้ คลิกที่นี่

 

 

P'Dome