โพสเมื่อ 04/04/2017 เวลา 9:59 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3127

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560

 

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560

 

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่ 

 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง? ในระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          – ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่เปิดรับนักศึกษาผ่านรับตรง แต่เปิดรับนักศึกษาผ่าน ระบบแอดมิชชัน เพียงช่องทางเดียว

 

จำนวนที่รับ รวม  2,500 คน

             สถานที่จัดการเรียน ในมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

             – คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน

             – คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 590 คน

             – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 560 คน

             – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 120 คน

             – โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 210 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (กรุงเทพมหานคร)

             – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 220 คน

             – คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 90 คน

             – โรงเรียนการเรือน จำนวน 180 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การเรียนระนอง 2 (กรุงเทพมหานคร)

             – คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 90 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)

             – คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน

             – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน

             – โรงเรียนการเรือน จำนวน 90 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก (จังหวัดนครนายก)

             – คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง

             – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน

             – คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 30 คน

             – โรงเรียนการเรือน จำนวน 30 คน

             – โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 20 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

             – คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน

             – โรงเรียนการเรือน จำนวน 20 คน

             – โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 20 คน

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

P'Dome