โพสเมื่อ 04/04/2017 เวลา 9:59 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3053

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560

 

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560

 

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่ 

 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง? ในระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          – ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่เปิดรับนักศึกษาผ่านรับตรง แต่เปิดรับนักศึกษาผ่าน ระบบแอดมิชชัน เพียงช่องทางเดียว

 

จำนวนที่รับ รวม  2,500 คน

             สถานที่จัดการเรียน ในมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน

             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 590 คน

             - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 560 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 120 คน

             - โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 210 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (กรุงเทพมหานคร)

             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 220 คน

             - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 90 คน

             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 180 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การเรียนระนอง 2 (กรุงเทพมหานคร)

             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 90 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)

             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน

             - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน

             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 90 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก (จังหวัดนครนายก)

             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง

             - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน

             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 30 คน

             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 30 คน

             - โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 20 คน

             สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน

             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 20 คน

             - โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 20 คน

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

P'Dome