โพสเมื่อ 28/02/2017 เวลา 12:23 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 16161

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

 

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่

 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง? ในระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มียอดการรับลดลงจำนวนมาก จากเดิมที่เคยรับ 80 คน แต่แอดมิชชันปีนี้รับ 10 คน

          - คณะเศรษฐศาสตร์ มียอดการรับลดลงจำนวนมาก จากเดิมที่เคยรับ 30 คน แต่แอดมิชชันปีนี้รับ 15 คน

          - คณะอักษรศาสตร์ มียอดการรับลดลงจำนวนมาก จากเดิมที่เคยรับ 60 คน แต่แอดมิชชันปีนี้รับ 35 คน

 

จำนวนที่รับ รวม 1,761 คน

          - คณะทันตแพทยศาสตร์ รวม 10 คน 

          - คณะเภสัชศาสตร์ รวม 160 คน 

          - คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวม 10 คน 

          - คณะสหเวชศาสตร์ รวม 239 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวม 40 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ รวม 473 คน

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 100 คน

          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 65 คน

          - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวม 50 คน

          - คณะเศรษฐศาสตร์ รวม 15 คน

          - คณะจิตวิทยา รวม 125 คน

          - คณะครุศาสตร์  รวม 65 คน

          - คณะอักษรศาสตร์ รวม 35 คน

          - คณะรัฐศาสตร์ รวม 209 คน

          - คณะนิติศาสตร์ รวม 100 คน

          - คณะนิเทศศาสตร์ รวม 70 คน

 

           หมายเหตุ ยอดรับ รวม 1,761 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่านรอบแอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จากรอบรับตรง ที่จะมารับเพิ่มในรอบแอดมิชชัน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

P'Dome