โพสเมื่อ 19/05/2017 เวลา 11:14 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 42211

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

โค้ด-3_7_32

 

          สรุปข้อมูลที่ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

            – เลขประจำตัวประชาชน

            – รหัสผู้ใช้งานระบบ GAT/PAT (สทศ.) ตรวจสอบ รหัสผู้ใช้งานระบบ GAT/PAT  คลิกที่นี่

 

ค้นหารหัสผู้ใช้งาน GAT PAT สมัครแอดฯ 60

    

            – เพศ

            – วัน / เดือน / ปี พ.ศ. เกิด

            – ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

            – เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) หรือ เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) เลือกกรอกอย่างน้อย 1 ประเภท

            – อีเมล

            – ปีการศึกษาที่จบ

            – หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา

            – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX

            – เลือกอันดับ (เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ)

 

             หมายเหตุ ข้อมูลอื่น ๆ ระบบรับสมัครไม่มีให้กรอกข้อมูล

 

 

Website การรับสมัคร ที่ http://a.cupt.net/admissions.php

 

 เข้าระบบ สมัครแอดฯ 60

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบการรับสมัครคลิกที่นี่

 

สมัครแอดฯ 60

 

 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) 10 หลั

 

เข้าระบบสมัคร สมัครแอดฯ 60

 

 

กรณี กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) 10 หลัก ถูกต้องแล้ว

 สมัครแอดฯ 60 1

 

 

หมายเหตุ

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ สมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จ จากนั้นนำ เลขที่สมัครของใบสมัครที่ชำระเงิน แล้ว เข้าระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

          – น้อง ๆ ทุกคนที่กรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) ในระบบรับสมัครแอดมิชชัน แล้วระบบขึ้นว่า ค้นพบข้อมูล ก็สามารถเป็น ผู้สมัครแอดมิชชัน ได้ แต่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ทปอ. จะประกาศให้ทราบว่า ผู้สมัครแอดมิชชันรายใด เป็น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน หรือ ผู้สมัครแอดมิชชันรายใด เป็น ผู้ถูกตัดสิทธิ์แอดมิดชัน เพราะฉะนั้น ถ้าถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันไปแล้ว แต่น้อง ๆ ยังมาสมัครแอดมิชชันอีก ก็เท่ากับ จ่ายเงินค่าสมัครโดยเปล่าประโยชน์ และ ทปอ. ไม่คืนเงินค่าสมัคร 

ตัวอย่างจาก แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

ตัดสิทธิ์แอดฯ

 

กรณี กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) 10 หลัก แล้ว ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล ให้ ติดต่อ ทปอ. ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 สมัครแอดฯ 60 2

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 อ่านรายละเอียด เงื่อนไข กำหนดการรับสมัคร

สมัครแอดฯ 60 3

 

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ สมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จ จากนั้นนำ เลขที่สมัครของใบสมัครที่ชำระเงิน แล้ว เข้าระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

 

สมัครแอดฯ 60 4

สมัครแอดฯ 60 5

 

 

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

 สมัครแอดฯ 60 6

 

หมายเหตุ

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ สมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จ จากนั้นนำ เลขที่สมัครของใบสมัครที่ชำระเงิน แล้ว เข้าระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

          – ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ น้อง ๆ กรอก ที่อยู่ปัจจุบัน หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ก็ได้

          – เบอร์โทรศัพท์ น้อง ๆ ต้องกรอกอย่างน้อย 1 เบอร์ คือ เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) หรือ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ก็ได้

 

 

ขั้นตอนที่ 5 กรอกประวัติการศึกษา

 

สมัครแอดฯ 60 7

 

หมายเหตุ

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ สมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จ จากนั้นนำ เลขที่สมัครของใบสมัครที่ชำระเงิน แล้ว เข้าระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

 

 

กรณี ปีการศึกษาที่จบ

 สมัครแอดฯ 60 8

 

กรณี หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา

 

สมัครแอดฯ 60 7

 

กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX

 

สมัครแอดฯ 60 8

 

          – กรณีที่ ในระบบรับสมัครไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้ ผู้สมัครสามารถ กรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง โดยใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย O-NET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใด ๆ กับ ทปอ. อีก หากภายหลัง ทปอ. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX ทปอ. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

          – กรณีที่ ทปอ. ดึงข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้แล้ว หาก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่ ทปอ. ดึงมา ไม่ตรงกับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย O-NET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลแก้ไข ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใด ๆ กับ ทปอ. อีก หากภายหลัง ทปอ. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX ทปอ. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบประวัติการสอบ

 สมัครแอดฯ 60 9

 

 

หมายเหตุ

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ สมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จ จากนั้นนำ เลขที่สมัครของใบสมัครที่ชำระเงิน แล้ว เข้าระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

          – ข้อมูลการสอบ O-NET ,GAT/PAT ระบบจะดึงข้อมูลเอง น้อง ๆ ไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ เลย

          – ปีการศึกษาที่สอบ O-NET เช่น  ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 

          – คะแนน GAT/PAT ที่ใช้ในแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 

            GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 (สอบ ต.ค. 58)

            GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 (สอบ มี.ค. 59)

            GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ ต.ค. 59)

            GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบ มี.ค. 60)

            เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT จะมีแสดงอยู่เฉพาะ GAT/PAT ครั้งที่ ผู้สมัครแอดมิชชันได้เคย สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ไว้ (แม้ไม่ได้เข้าสอบก็ตาม) เช่น  ม.6 ปีการศึกษา 2559 สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 จะมี เลขที่นั่งสอบ อยู่เฉพาะ ในช่อง ครั้งที่ 1/60 (ต.ค. 59) และ/หรือ ครั้งที่ 2/60 (มี.ค. 60) 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 การเลือกอันดับ

 สมัครแอดฯ 60 10

 

 

             น้อง ๆ เลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ เช่น สมัครแค่ 1 อันดับ หรือ สมัครแค่ 2 อันดับ หรือ สมัครแค่ 3 อันดับ หรือสมัครครบทั้ง 4 อันดับก็ได้

            การจัดอันดับมีความสำคัญเฉพาะตัวผู้สมัครแอดมิชชัน! น้อง ๆ สามารถแอดมิชชันติดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น ระบบประมวลผลแอดมิชชัน ของ ทปอ. พิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันแต่ละราย ทีละ 1 อันดับ ไล่จากอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 4 หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดเมื่อไหร่จะหยุดพิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นทันทีและไม่พิจารณาอันดับถัดไปที่ได้เลือกไว้ เช่น หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดอันดับที่ 1 แล้ว อันดับที่ 2-4 ที่ได้เลือกไว้จะไม่ถูกพิจารณาในอีก ดังนั้น อยากติดอันดับไหนมากกว่า เลือกไว้อยู่อันดับบน 

            ทั้งนี้ เมื่อ ทปอ. ประกาศผลแอดมิชชันแล้ว หากน้อง ๆ ติดอันดับบน จะไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับล่างได้ เช่น แอดมิชชันติดอันดับที่ 1 แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับ 2 แม้มีคะแนนสูงกว่า คะแนนต่ำสุดของอันดับที่ 2 ก็ตาม

          

 

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 

สมัครแอดฯ 60 11.1

 

หมายเหตุ

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ สมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จ จากนั้นนำ เลขที่สมัครของใบสมัครที่ชำระเงิน แล้ว เข้าระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

 

 

ขั้นตอนที่ 9 พิมพ์ใบสมัคร

 สมัครแอดฯ 60 12

 

หมายเหตุ

        – พิมพ์ใบสมัคร พิมพ์สี หรือ พิมพ์ขาวดำ ก็ได้

        – เลขที่สมัคร สำคัญมาก 

            ใช้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

            ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560

            ใช้ตรวจสอบผลการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

        – กรณีไม่ได้พิมพ์ใบสมัครเก็บไว้ ผู้สมัครสามารถกลับเข้าระบบรับสมัครเพื่อค้นหาใบสมัคร ได้ที่เมนู พิมพ์ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

ค้าหาใบสมัคร

 

 

 

ตัวอย่างใบสมัคร

ใบสมัครแอดฯ

 

 

             ผู้สมัครโปรดตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร ดูที่ 7 โซนสำคัญ ใบสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

ตรวจสอบการจ่ายเงิน สมัครแอดฯ 60

 

 

            – ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกที่นี่ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 – 2 วันทำการ

            – กรณี ผู้สมัครลืมเลขที่สมัคร(7 หลัก) ผู้สมัครสามารถ ค้นหาเลขที่สมัคร Admissions กลาง ประจำปี 2560 คลิกที่นี่ 

 

ค้นหาเลขที่สมัครแอดฯ 60

 

 

 

กรณีต้องการเปลี่ยนการจัดอันดับทำอย่างไร?

            – กรณีสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน  ผู้สมัครสามารถสมัครใหม่และให้นำเฉพาะใบสมัครใบใหม่ไปชำระเงิน

            – กรณีสมัครแล้ว ชำระเงินแล้ว ผู้สมัครต้องสมัครใหม่และชำระเงินใบสมัครใบใหม่ด้วย ซึ่งจะมีผลทำให้ ใบสมัครใบเดิม(ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครน้อยกว่า) ถูกยกเลิก

 

สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ทำได้ แต่ต้องระวัง!

 

ชำระเงินค่าสมัครแอดฯ-59 (1)

 

 

           ผู้สมัครจะ สมัครแอดมิชชันแค่ครั้งเดียว หรือ สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ก็สามารถทำได้

            กรณี สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ทปอ. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล

 

            กรณีที่ 1  สมัครหลายครั้ง จ่ายใบเดียว เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            หากผู้สมัคร เลือกใบสมัครใบใดใบหนึ่งเพียงใบเดียว ไปชำระเงินค่าสมัคร เช่น นำ ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 6001400 ไปชำระเงินเพียงใบเดียว 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 6001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 6001400 (ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 6002500 (ไม่ชำระเงิน)

           ทปอ. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 6001400 เป็น ข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 2 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

 

            กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

           หากผู้สมัคร นำใบสมัครครั้งที่ 3  เลขที่สมัคร 6002500 ไปชำระเงินก่อน ต่อมา นำใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 6001400  ไปชำระเงินหลัง ด้วย 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 6001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 6001400 (ชำระเงินหลัง)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 6002500 (ชำระเงินก่อน)

           ทปอ. ไม่ได้ยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6001400 (ชำระเงินหลัง) เป็นข้อมูลในการประมวลผล

           ทปอ. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 6002500 เป็นข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 6002500 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

           ดังนั้น โปรดระวัง! กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ การชำระเงินก่อน-หลัง ไม่สำคัญ เพราะ ทปอ. ไม่ได้ยึดข้อมูลตามลำดับการชำระเงิน แต่ ทปอ. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด(เลขที่สมัครมากกว่า) ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

            – ปฏิทินการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่    

            – Website : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่    

 

P'Dome