โพสเมื่อ 10/05/2016 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 78100

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

การสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

สรุปข้อมูลที่ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล ในระบบรับสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

            –  เลขประจำตัวประชาชน

            –  รหัสผู้ใช้งานระบบ GAT/PAT (สทศ.) เช็ก  รหัสผู้ใช้งานระบบ GAT/PAT  คลิกที่นี่   

            – เพศ

            – วัน / เดือน / ปี พ.ศ. เกิด

            – ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

            – เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) หรือ เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน)

            – เลขประจำตัวนักเรียน

            – ปีการศึกษาที่จบ

            – หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา

            – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (สอท. ดึงข้อมูลมาให้แล้ว แต่ผู้สมัครสามารถแก้ไขได้เองในระบบรับสมัคร กรณีไม่มีข้อมูลที่ สอท. ดึงมาให้ ผู้สมัครสามารถกรอกได้เองในระบบรับสมัคร)

            – เลือกอันดับ (เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ)

 

หมายเหตุ ข้อมูลอื่นๆ ระบบรับสมัครไม่มีให้กรอกข้อมูล

 

 Website การรับสมัคร ที่ http://www.aupt.or.th/admissions.php   

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) 10 หลัก

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

กรณี กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) 10 หลัก ถูกต้องแล้ว

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

หมายเหตุ

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2559  ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ หรือ ช่องทางที่ 2 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  

          – น้อง ๆ ทุกคนที่กรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) ในระบบรับสมัครแอดมิชชัน แล้วระบบขึ้นว่า ค้นพบข้อมูล ก็สามารถเป็น ผู้สมัครแอดมิชชัน ได้ แต่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 สอท. จะประกาศให้ทราบว่า ผู้สมัครแอดมิชชันรายใด เป็น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน หรือ ผู้สมัครแอดมิชชันรายใด เป็น ผู้ถูกตัดสิทธิ์แอดมิดชัน เพราะฉะนั้น ถ้าถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันไปแล้ว แต่น้อง ๆ ยังมาสมัครแอดมิชชันอีก ก็เท่ากับ จ่ายเงินค่าสมัครโดยเปล่าประโยชน์ และ สอท. ไม่คืนเงินค่าสมัคร 

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

กรณี กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) 10 หลัก แล้ว ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล ให้ ติดต่อ สอท. ทางโทรศัพท์ 0-2354-5150-2

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ขั้นตอนที่ 3 อ่านรายละเอียด เงื่อนไข กำหนดการรับสมัคร

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

หมายเหตุ

          – ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2559  ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  หรือ ช่องทางที่ 2 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

 

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

หมายเหตุ

          –  ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2559  ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  หรือ ช่องทางที่ 2 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

          – ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ น้อง ๆ กรอก ที่อยู่ปัจจุบัน หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ก็ได้

          – เบอร์โทรศัพท์ น้อง ๆ ต้องกรอกอย่างน้อย 1 เบอร์ คือ เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) หรือ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ก็ได้

 

 

ขั้นตอนที่ 5 กรอกประวัติการศึกษา

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

กรณี ปีการศึกษาที่จบ

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

กรณี หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

          – กรณีที่ สอท. ดึงข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้แล้ว หาก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่ สอท. ดึงมา ไม่ตรงกับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลแก้ไข ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใดๆกับ สอท. อีก หากภายหลัง สอท. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX สอท. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

          – กรณีที่ ในระบบรับสมัครไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้ ผู้สมัครสามารถ กรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง โดยใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใดๆกับ สอท. อีก หากภายหลัง สอท. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX สอท. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

 

 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบประวัติการสอบ

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

หมายเหตุ

          –  ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2559  ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  หรือ ช่องทางที่ 2 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

          – ข้อมูลการสอบ O-NET ,GAT/PAT ระบบจะดึงข้อมูลเอง น้อง ๆ ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆเลย

          – ปีการศึกษาที่สอบ O-NET เช่น  ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 

          – คะแนน GAT/PAT ที่ใช้ในแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 

            GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบ พ.ย. 57)

            GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 (สอบ มี.ค. 58)

            GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 (สอบ พ.ย. 58)

            GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 (สอบ มี.ค. 59)

            เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT จะมีแสดงอยู่เฉพาะ GAT/PAT ครั้งที่ ผู้สมัครแอดมิชชันได้เคย สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ไว้ (แม้ไม่ได้เข้าสอบก็ตาม) เช่น ม.6 ปีการศึกษา 2558 สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 กับ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ไว้ จะมี เลขที่นั่งสอบ แสดงอยู่เฉพาะ ในช่อง ครั้งที่ 1/59 (พ.ย. 58) กับ ครั้งที่ 2/59 (มี.ค. 59) 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 การเลือกอันดับ

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

             น้อง ๆ เลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ เช่น สมัครแค่ 1 อันดับ หรือ สมัครแค่ 2 อันดับ หรือ สมัครแค่ 3 อันดับ หรือสมัครครบทั้ง 4 อันดับก็ได้

            การจัดอันดับมีความสำคัญเฉพาะตัวผู้สมัครแอดมิชชัน! น้อง ๆ สามารถแอดมิชชันติดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น ระบบประมวลผลแอดมิชชัน ของ สอท. พิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันแต่ละราย ทีละ 1 อันดับ ไล่จากอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 4 หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดเมื่อไหร่จะหยุดพิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นทันทีและไม่พิจารณาอันดับถัดไปที่ได้เลือกไว้ เช่น หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดอันดับที่ 1 แล้ว อันดับที่ 2-4 ที่ได้เลือกไว้จะไม่ถูกพิจารณาในอีก ดังนั้น อยากติดอันดับไหนมากกว่า เลือกไว้อยู่อันดับบน 

            ทั้งนี้ เมื่อ สอท. ประกาศผลแอดมิชชันแล้ว หากน้อง ๆ ติดอันดับบน จะไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับล่างได้ เช่น แอดมิชชันติดอันดับที่ 1 แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับ 2 แม้มีคะแนนสูงกว่า คะแนนต่ำสุดของอันดับที่ 2 ก็ตาม

 

 

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

หมายเหตุ

          –  ถ้าในระบบรับสมัคร มีข้อมูลที่ผิดพลาด ให้น้อง ๆ ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2559  ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  หรือ ช่องทางที่ 2 ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

 

 

ขั้นตอนที่ 9 พิมพ์ใบสมัคร

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

หมายเหตุ

         – พิมพ์ใบสมัคร พิมพ์สี หรือ พิมพ์ขาวดำ ก็ได้

          – เลขที่สมัคร สำคัญมาก 

            ใช้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

            ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559

            ใช้ตรวจสอบผลการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559

 

 

ตัวอย่างใบสมัครและการตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร

 

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

            โซนที่ 1 เช็คเลขที่ใบสมัคร (สำคัญ! ช้การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 และ ใช้ตรวจสอบผลการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 )

            โซนที่ 2 เช็ค ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รหัสโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษาที่สำเร็จ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (น้องๆ ต้องกรอกอย่างน้อย 1 เบอร์ คือ เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) หรือ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ก็ได้)

            โซนที่ 3 เช็ค GPAX หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (เช็คได้จาก ด้านหลัง ใบ ปพ. 1 : พ ในช่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET)  และ เลขที่นั่งสอบ O-NET ,GAT/PAT (เช็คได้จากระบบ ONET และ ระบบ GAT/PAT  ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th )

           กรณีที่ สอท. ดึงข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้แล้ว หาก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่ สอท. ดึงมา ไม่ตรงกับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลแก้ไข ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใดๆกับ สอท. อีก หากภายหลัง สอท. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX สอท. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

           กรณีที่ ในระบบรับสมัครไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้ ผู้สมัครสามารถ กรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง โดยใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใดๆกับ สอท. อีก หากภายหลัง สอท. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX สอท. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

            ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ O-NET (58)

            คะแนน GAT/PAT ที่ใช้ในแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/58) 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/58) 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/59) 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/59) 

           ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 จะมีเลขที่นั่งสอบอยู่เฉพาะ ในวงเล็บ เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/59) และ GAT/PAT (2/59) ที่ผู้สมัครแอดมิชชัน ได้เคยสมัครสอบ GAT/PAT ไว้(แม้ไม่ได้เข้าสอบก็ตาม) 

            โซนที่ 4 เช็คการจัดอันดับ

            การอันดับมีความสำคัญเฉพาะตัวผู้สมัครแอดมิชชัน! น้องๆสามารถแอดมิชชันติดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น ระบบประมวลผลแอดมิชชัน ของ สอท. พิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันแต่ละราย ทีละ 1 อันดับ ไล่จากอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 4 หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดเมื่อไหร่จะหยุดพิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นทันทีและไม่พิจารณาอันดับถัดไปที่ได้เลือกไว้ เช่น หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดอันดับที่ 1 แล้ว อันดับที่ 2-4 ที่ได้เลือกไว้ จะไม่ถูกพิจารณาในอีก ดังนั้น อยากติดอันดับไหนมากกว่า เลือกไว้อยู่อันดับบน 

            ทั้งนี้ เมื่อ สอท. ประกาศผลแอดมิชชันแล้ว หากน้องๆติดอันดับบน จะไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับล่างได้ เช่น แอดมิชชันติดอันดับที่ 1 แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับ 2 แม้มีคะแนนสูงกว่า คะแนนต่ำสุดของอันดับที่ 2 ก็ตาม

            กรณี ข้อมูลคณะและมหาวิทยาลัยล้นขอบใบสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องกังวล ข้อมูลการสมัครยังมีอยู่ครบถ้วนในระบบรับสมัคร

            โซนที่ 5 รูปถ่าย (รูปถ่ายชุดนักเรียน ชุดนิสิตนักศึกษา ชุดสุภาพ(เสื้อสีขาว) รูปสีหรือขาวดำก็ได้ ในวันที่ชำระเงินค่าสมัครยังไม่ต้องติดรูปถ่ายก็ได้ แต่ต้องติดรูปถ่ายเพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์)

            โซนที่ 6 ใบชำระเงินค่าสมัคร

            ค่าสมัครแอดมิชชัน เลือก 1  อันดับ 100 บาท + เลือกอันดับถัดไป(2-4) อันดับละ 50 บาท เช่น กรณีเลือกสมัครครบทั้ง 4 อันดับ ค่าสมัครเท่ากับ 250 บาท

            ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน กรณีชำระเงินผ่าน  ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย 15 บาท กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอวิส 10 บาท

            เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยจะตัดส่วนนี้ไป หรือ กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอวิส  หรือ ในบางธนาคาร จะยังคงเหลือส่วนไว้ โดยที่ เคาน์เตอร์เซอวิส หรือ ธนาคาร ออกใบชำระเงินให้แทน      

            โซนที่ 7 เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว

            กรณีชำระเงินผ่าน  ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย จะ ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน หรือ ประทับตรา ไว้ในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน (ผู้สมัครลงชื่อผู้สมัคร กรอกสาขา และวันเดือนปีที่ชำระไว้ด้วยนะจ๊ะ)

           ในบางธนาคาร ข้อมูลการชำระเงิน ลงในใบสมัครแอดมิชชัน 

           ในบางธนาคาร จะออกใบชำระเงินให้แทน ธนาคารจะประทับตราไว้ในใบชำระเงินที่ธนาคารออกให้  หากผู้สมัครพบว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคาร พิมพ์ข้อมูลในใบชำระเงินให้แทนไม่ถูกต้อง เช่น พิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิด แต่ ข้อมูลในใบสมัครของผู้สมัครถูกต้อง ผู้สมัครไม่ต้องกังวล หาก หลังจากชำระเงินแล้ว 1 – 2 วันทำการ สถานะการชำระเงินขึ้น ก็ไม่มีปัญหา

            กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอวิส จะออกใบชำระเงินให้โดยไม่มีการประทับตราและไม่มีการลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

 

 

การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

สมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

            – ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกที่นี่ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 – 2 วันทำการ

            – กรณี ผู้สมัครลืมเลขที่สมัคร(7 หลัก) ผู้สมัครสามารถ ค้นหาเลขที่สมัคร Admissions กลาง ประจำปี 2559 คลิกที่นี่

 

 

เลขที่สมัครแอดน 59

 

 

 

กรณีต้องการเปลี่ยนการจัดอันดับทำอย่างไร?

            – กรณีสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ก็แค่ไปสมัครใหม่ นำเฉพาะใบสมัครใหม่ ไปชำระเงิน    

            – กรณีสมัครแล้ว ชำระเงินแล้ว ต้องสมัครใหม่ และ ชำระเงินใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้ ข้อมูลการสมัครก่อนหน้า (ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครก่อนหน้า) ถูกยกเลิก

 

 

สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ต้องระวัง!

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

            ผู้สมัครจะ สมัครแอดมิชชันแค่ครั้งเดียว หรือ สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง ก็สามารถทำได้

            กรณี สมัครแอดมิชชันหลายครั้ง สอท. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล

            กรณีที่ 1  สมัครหลายครั้ง จ่ายใบเดียว เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            หากผู้สมัคร เลือกใบสมัครใบใดใบหนึ่งเพียงใบเดียว ไปชำระเงินค่าสมัคร เช่น นำ ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400 ไปชำระเงินเพียงใบเดียว 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 9001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 (ไม่ชำระเงิน)

           สอท. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400 เป็น ข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 2 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

            กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ เช่น

            สมัครครั้งที่ 1 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001000

            สมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

            สมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 (โปรดสังเกต เลขที่สมัครครั้งหลัง จะมากกว่า เลขที่สมัครครั้งก่อนหน้า เสมอ)

           หากผู้สมัคร นำใบสมัครครั้งที่ 3  เลขที่สมัคร 9002500 ไปชำระเงินก่อน ต่อมา นำใบสมัครครั้งที่ 2  เลขที่สมัคร 9001400  ไปชำระเงินหลัง ด้วย 

            ใบสมัครครั้งที่ 1 เลขที่สมัคร 9001000 (ไม่ชำระเงิน)

            ใบสมัครครั้งที่ 2 เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงินหลัง)

            ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 (ชำระเงินก่อน)

           สอท. ไม่ได้ยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 2 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9001400 (ชำระเงินหลัง) เป็นข้อมูลในการประมวลผล

           สอท. จะยึดข้อมูลใน ใบสมัครครั้งที่ 3 ใบสมัคร เลขที่สมัคร 9002500 เป็นข้อมูลในการประมวลผล เพราะ ใบสมัครครั้งที่ 3 เลขที่สมัคร 9002500 เป็น ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

           ดังนั้น โปรดระวัง! กรณีที่ 2 สมัครหลายครั้ง จ่ายหลายใบ การชำระเงินก่อน-หลัง ไม่สำคัญ เพราะ สอท. ไม่ได้ยึดข้อมูลตามลำดับการชำระเงิน แต่ สอท. จะยึด ข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด(เลขที่สมัครมากกว่า) ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็น ข้อมูลในการประมวลผล 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่   

            – โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่   

            – Website : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่   

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ของ Admission Premium 

          –  Admission Premium  เลือกคณะ เลือกอนาคต อัพเดทข้อมูล โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน ตามระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชันและโอกาสติดอย่างมีคุณภาพ ด้วย Admission Genius และ จำลองการแอดมิชชัน Admission Simulator เปิดให้ใช้งานฟรี! แล้ววันนี้ เด็กแอดฯ 59 ห้ามพลาด! ไปใช้กันเลย คลิกที่นี่ 

 โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน Admission Premium

 

 

P'Dome