โพสเมื่อ 30/06/2015 เวลา 3:36 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4339

ทุนการศึกษา ACCSC รอบที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

 

995211_623223841063028_1049957220_n

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัคร ชิงทุนการศึกษา ACCSC รอบที่ 3 จำนวน 9 ทุน

           สำหรับน้องๆที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ และมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ทางคณะเปิดโอกาสอีกครั้งในการชิงทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน สาขาการจัดการ กลุ่มพาณิชยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสุตรที่มีความสมดุลระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา เรียนรู้จากการทำงานจริง กับบริษัทชั้นนำมากมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          - เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(มีเลขประจำตัวนักศึกษาแล้ว)

          - กรอกข้อมูลในใบสมัครขอทุนการศึกษา

          - สำเนา Transcript

          - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

          - สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด

          - เขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Why have you chosen to apply to enter ACCSC? What are your career objectives after graduation from ACCSC?” (approx. 800 words)

          - สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (กำหนดวันสัมภาษณ์จะประกาศในภายหลัง)

          หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้าร่วมการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 มาก่อน

 

กำหนดส่งใบสมัคร

          – หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

          - สามารถส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : tipnuchphn@au.edu  หรือ นำมาส่งที่ห้อง Admin ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสาทร (เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.) 

          - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-675-5769

 

พี่โดมแนะน้อง

          -  น้องๆที่สนใจสมัคร ทุนการศึกษา ACCSC รอบที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่ยังไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(มีเลขประจำตัวนักศึกษาแล้ว) สามารถสมัครเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกับสมัครขอรับทุนได้ที่จุดรับสมัคร ณ ห้อง Admin ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสาทร (เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)

          - ทุนการศึกษา ACCSC รอบที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร

          – Website : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คลิกที่นี่

          – Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คลิกที่นี่

 

P'Dome