โพสเมื่อ 11/12/2013 เวลา 1:46 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 117323

รู้จัก P-Dome.com

PDome

 

 

           P-Dome.com ภายใต้ Concept ” Admissions Live รู้ลึก รู้จริง P-Dome.com “ เป็นแหล่งรวบรวมและอัปเดตข้อมูลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครู และผู้ปกครอง เพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ประกอบด้วยข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบรับตรง(รับตรง สอบตรง โควตา)และแอดมิชชัน(Admissions) ครอบคลุมทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ข้อมูลค่ายและกิจกรรม ข้อมูลด้านทุนการศึกษา

           P-Dome.com ก่อตั้งขึ้นโดย พี่โดม (ภราดร เทพสุภา) บล็อกเกอร์การศึกษา

          การศึกษา

          ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ปริญญาโท กำลังศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

          การทำงาน

          บรรณาธิการและ วิทยากรรับตรงและแอดมิชชัน AdmissionPremium.com  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

Admission Premium Talk

 

           ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับแอดมิชชัน ในงาน Admission Genius ฉลาดเลือกด้วยข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559

20160509181331

20160509174929

 

            บรรณาธิการและวิทยากรรับตรงและแอดมิชชัน www.eduzones.com ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557

P'Dome Eduzones

 

           วิทยากรด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 400 โรงเรียน/สถาบัน ในโครงการ Taro To School ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557

P'Dome taro

 

           ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับแอดมิชชัน ในงาน มหกรรมการศึกษา Eduzones Expo ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 และ Take Show  จัดอันดับแอดมิชชัน Admissions Sure ให้กับ www.eduzones.com ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2558

ผช

 

           วิทยากรด้านรับตรงและแอดมิชชัน ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ,เครือข่ายผู้ปกครอง และคุณครูแนะแนวทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

P'Dome speaker

 

           วิทยากรด้านสอบตรง/โควตา ให้กับ ค่ายเพื่อการเตรียมตัวสอบตรง/โควตามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Enzyme Camp , New Ela KKU Camp , Aristotle KKU Camp เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

P'Dome camp

 

           ผู้ไขข้อสงสัยให้กับนักเรียน ม.ปลาย ในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ผ่านทาง รายการตื่นมาติว Admissions ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง GMM Channel และช่อง GTH ON AIR ในปี พ.ศ. 2558

ตื่นมาติว

 

           นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม P-Dome.com และ ปรึกษาพี่โดมแบบใกล้ชิด ผ่านทาง Facebook และ Twitter 

Facebook  : P’Dome ( https://www.facebook.com/PDomeAdvisor)

 

P'Dome FB

 

Twitter   : @SocialDome ( https://twitter.com/SocialDome )

 

PDome-Twitter

 

 

           ติดต่อจัดกิจกรรม Admissions Sure รู้ลึก รู้จริง รับตรง-แอดมิชชัน โดย  P-Dome.com ในโรงเรียน

 

           การบรรยายนักเรียนและผู้ปกครอง

               – รู้ลึก รู้จริง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)

               – เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย (จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร มหิดล มศว ศิลปากร มจธ. มจพ. สจล.)

               – เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.บูรพา )

               – การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนอกรั้วมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันพระบรมราชชนก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

               – เจาะลึกการรับเข้าศึกษาผ่านระบบแอดมิชชัน วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชัน

           Workshop นักเรียน

               – การค้นหาตนเอง สาขาอาชีพแห่งอนาคต เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต

               – ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต

               – การทำแฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio)

 

 

           ติดต่อที่

           – ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           – โทร 085-553-5607 

           – E-mail : dome.tapsupa@gmail.com

 

 

P'Dome